Other Romanian posts in USA

» Atlanta

» Boston

» Bridgeport

» Chicago

» Cleveland

» Dallas

» Detroit

» Houston

» Indianapolis

» Las Vegas

» Miami

» Minneapolis

» New Orleans

» New York
(Consulate-General)

» New York
(Permanent Mission to the UN)

» Norfolk

» Philadelphia

» Portland, Oregon

» San Francisco

» Washington

Romanian embassies in nearby countries

» Canada

» Mexico

Romanian embassies worldwide

Other embassies and consulates in Los Angeles

Romanian flag Consulate-General of Romania in Los Angeles

Address11766 Wilshire Blvd. Ste 560
Los Angeles, CA 90025
USA
Phonelocal: (310) 444.0043
international: +1.310.444.0043
Emailconsulat@consulateromania.net
Web sitehttp://www.consulateromania.net

» Can I visit Romania without a visa?

Comments on this Consulate-General

Showing comments 1–10 of 17, newest first.
1 2 > >>
biroujuridic@yahoo.com
Fri, 19 Dec 2014 03:15 EST
date suplimentare cetatenie romana
Cererea de redobândire a cetăţeniei române se depune personal sau, în cazuri temeinic justificate, prin mandatar cu procură specială şi autentică la sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie din Bucureşti. Persoanele care au domiciliul sau reşedinţa în străinătate pot depune cererea de redobândire a cetăţeniei române la misiunile diplomatice sau oficiile consulare competente ale României din ţara de domiciliu.

Preşedintele Comisiei pentru Cetăţenie, prin rezoluţie, stabileşte termenul la care va dezbate cererea de redobândire a cetăţeniei, dispunând totodată solicitarea de relaţii pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 8 alin. (1) lit. b) şi e) din Legea cetăţeniei române. La termenul stabilit în vederea dezbaterii cererii, Comisia verifică îndeplinirea condiţiilor necesare redobândirii cetăţeniei române. În cazul în care se constată lipsa unor documente necesare soluţionării cererii, preşedintele Comisiei solicită, prin rezoluţie, completarea dosarului...0040744861893 pentru alte lamuriri.
biroujuridic@yahoo.com
Fri, 19 Dec 2014 03:07 EST
dobandire cetatenie romana
Cetăţenia română se poate acorda şi persoanelor care au pierdut această cetăţenie, precum şi descendenţilor acestora până la gradul II inclusiv şi care cer redobândirea ei, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 8 alin. (1) lit. b), c), d) şi e)din Legea 21 din 1991 republicata. Astfel solicitantul trebuie să dovedească prin comportamentul, acţiunile şi atitudinea sa, loialitate faţă de statul român, nu întreprinde sau sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept sau a securităţii naţionale şi declară că nici în trecut nu a întreprins asemenea acţiuni; a împlinit vârsta de 18 ani; are asigurate în România mijloace legale pentru o existenţă decentă, în condiţiile stabilite de legislaţia privind regimul străinilor; este cunoscut cu o bună comportare şi nu a fost condamnat în ţară sau în străinătate pentru o infracţiune care îl face nedemn de a fi cetăţean român.

Cetăţenia română se va acorda, la cerere, cu păstrarea cetăţeniei străine şi stabilirea domiciliului în ţară sau cu menţinerea acestuia în străinătate.

Actele şi taxele necesare pentru redobândirea cetăţeniei române de către persoanele care au pierdut cetăţenia română, precum şi descendenţii acestora până la gradul II inclusiv. (Art. 10 din Legea nr. 21/1991, republicată)

1.Paşaport în copie legalizată;
2.Cazier judiciar din România;
3.Cazier judiciar din străinătate în original, apostilat/supralegalizat şi cu traducere în limba română, legalizată;
4.Acte de stare civilă pentru titularul cererii (certificat de naştere, căsătorie, de schimbare nume/prenume sau divorţ, etc.) apostilate/supralegalizate şi cu traducere în limba română, legalizată, dacă este cazul;
5.Dacă titularul cererii nu a avut cetăţenia română sunt necesare acte de stare civilă (certificat de naştere, căsătorie, de schimbare nume/prenume, deces sau divorţ etc.) în copii legalizate pentru ascendenţi (părinţi, bunici) foşti cetăţeni români, apostilate/supralegalizate şi cu traducere în limba română, legalizată, dacă este cazul;
6.Declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României, din care să rezulte dacă a mai depus sau nu o altă cerere de dobândire a cetăţeniei române;
7.Declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României, din care să rezulte dacă doreşte dobândirea cetăţeniei române cu păstrarea domiciliului în străinătate sau stabilirea domiciliului în România;
8.Declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României, din care să rezulte că în prezent nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept, ori a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi;
9.Dovadă scrisă privind data pierderii cetăţeniei române – adeverinţă eliberată de misiunea diplomatică a României sau Direcţia Generală de Paşapoarte ori copia hotărârii Guvernului prin care s-a aprobat renunţarea la cetăţenia română titularului cererii sau ascendenţilor acestuia până la gradul II inclusiv (părinţi, bunici);
Dacă nu există o asemenea dovadă, sunt necesare:

- certificat de naturalizare sau certificat doveditor al obţinerii cetăţeniei străine, în copie legalizată, cu apostilă şi traducere legalizată, prin care petentul sau ascendenţii petentului (părinţi, bunici), foşti cetăţeni români, au obţinut pentru prima dată de la plecarea din România o cetăţenie străină din care să reiasă data acordării acesteia;

- acte din care să rezulte data când petentul sau ascendenţii petentului (părinţi, bunici), foşti cetăţeni români, au emigrat din România (copie legalizată după paşaportul românesc cu viza de ieşire sau document de călătorie);

10.Dovada locuinţei în România (pentru persoanele care solicită redobândirea cetăţeniei române cu stabilirea domiciliului în România).
Georgeta Tudor
Thu, 6 Nov 2014 01:30 EST
dubla cetatenie
Sint cetatean american si as dori s-a aplic pentru cetatatenie dubla in Romania . Nu mai am pasaportul original si am obtinut political-ayslum in 1987 in USA.
Cum trebuie sa procedez va rog /
Valentin Popescu
Sun, 19 Oct 2014 16:29 EDT
romanian pasport
Buna ziua , Sint plecat din Romania cu parinti de la virsta de 12ani . Parinti au dubla cetatenie Acum sint casatorit si as dori sa-mi fac si eu dubla cetateni dar impreuna cu sotia care nu stiu daca are dreptul nefiind rominca Va rog sa-mi dati un sfat
Ion
Fri, 3 Oct 2014 02:23 EDT
Repatrier
Buna ziua as vrea sa știu daca moldovenii din SUA is pot redobândi cetățenia romană , dacă da , ce îmi trebuie pentru asta?
ana brindusescu
Tue, 23 Sep 2014 18:53 EDT
best service personal at Romanian Consulate in Los Angeles CA.
We are very impressed with the service and courtesy of Consulate personal service ,very informative, efficient in every aspect of situations we encounter .
Location is the best to reach from any angle of Ca.
Wishing you the best in years to come,AB.
Angela Gies
Mon, 15 Sep 2014 11:42 EDT
Act de succesiune
Hello,
My mother passed away in December 2013. I need to give my brother a document, stipulating that I give up my inheritance rights in his favor, so he can close her pension account in Romania on his next travel, which is in about 1 week.
The bank and notary public in Romania require this "power of attorney" or "act de succesiune" (in Romanian) to be done at the Romanian Consulate. Do I have to travel to Los Angeles in order to sign this document?
Can you describe the procedure for me?

Thank you,
Angela Gies (angela.gies@gmail.com)
Gabriela Miller
Sun, 27 Jul 2014 01:00 EDT
Romanian Passport Renewal
Hello, My Romanian passport will expire December 2015 but I want to travel back home next summer. Is it possible to renew my passport before the expiration date?
What is the procedure? I live in Phoenix, Arizona, can I apply in Las Vegas or just in LA?
Thank you,
Gabriela
Monica
Mon, 9 Jun 2014 13:50 EDT
passport
I currently have a Romanian passport which will expire in March, 2015. Is it possible to renew my passport before the expiration date? I need a passport that is available at least until November 2015 in order to apply for a job at my last employee.
Thank you.
Christina Genovese
Tue, 3 Jun 2014 13:58 EDT
ilegalitati in usa de cetatean romin
Am nevoie sa depun reclamatie pentru inselatorie inpotriva unui cetatean cu nationalitatea romina , stabilit cu domiciliu in romania si care a venit in statele unite cu viza de turist . Va rog trimitetimi info. la genovese4321@aol.com

Post a comment on this page

We invite you to share your experiences with the Romanian Consulate-General — obtaining visas and other services, locating the building, and so on. Your comments may be seen by the public, so please do not include private information.

Your name
Headline
Your message
Max 2000 characters
 

This web site is not operated by the Consulate-General and your comments and questions will not necessarily be seen by its staff. Please note that this is not a forum for broad debate about the foreign policy of Romania, and such topics will be deleted.