Romanian flag Consulate-General of Romania in Los Angeles

Address11766 Wilshire Blvd. Ste 560
Los Angeles, CA 90025
USA
Phonelocal: (310) 444.0043
international: +1.310.444.0043
Emailconsulat@consulateromania.net
Web sitehttp://www.consulateromania.net

» Can I visit Romania without a visa?

Comments on this Consulate-General

Cristina Nania
Mon, 25 Feb 2019 23:07 EST
Acte de succesiune dupa moartea parintilor.
Buna Ziua,

Am nevoie de ajutor. Mi-a murit mama inainte de Craciun si sora mea, care a ramas in Romania, are nevoie de acte ca sa poata vinde apartamentul. Notarul din Romania are nevoie sa ii trimit urmatoarele acte:

1. Declaratie de renuntare la partea ce ti se cuvine in urma decesului mamei
2. Procura de vanzare pt partea ce ti se cuvine in urma succesiunii la decesul tatei
Gabriela Salasan
Tue, 4 Dec 2018 13:00 EST
Passport
Can you please tell me what documents/paperwork I need to get a Romanian Passport. It's very frustrating, nobody answer's the phone. Very Important, Please respond!!!!
mihail
Fri, 27 May 2016 15:44 EDT
Buna ziua-- care este procedura, acte necesare -(locuim in Portland OR. )pentru a a reinoii passaportul expirat--sau daca e posibil sa renoim in tara ?? multumim
Liana T.
Mon, 14 Dec 2015 14:32 EST
Dovada / copie dupa certificatul de cetatenie
Am nevoie de o copiie dupa certificatul de cetatenie sa pot dovedi cind si de ce mi-am schimbat numele. Am divortat inainte de a lua cetatenia si am trecut inapoi la nimele de fata dupa doi ani la luarea cetateniei. Divortul nu a fost declarat in Romania iar fostul sot a decedat acum 9 ani. Care e prioritatea de a clarifica situatia ? In acvest caz ce statut am - divortata sau vaduva ( in Romania )
Va multumesc ! ( taliana17@gmail.com)
Sabin Giurescu
Mon, 16 Nov 2015 11:14 EST
Sabin.brasov@gmail.com
Vreau sa_mi reinoiesc pasaportul .Cit costa ce acte sunt necesare.Locuiesc in la.ca.Thank you .
mio
Thu, 16 Jul 2015 11:21 EDT
Where can I get a police clearance from Romania without going to Romania. I have no family members in Romania.
Sorina Almasarweh
Sat, 23 May 2015 14:56 EDT
Romanian Passport Renewal
My Romanian Passport will expire in June 2016, and I am a US citizen since October 2011. I didn't cancel my Romanian citizenship. I would like to renew my Romanian Passport and be able, after retirement, to live in Oradea (few months), where my parents residence is, and also here in San Leandro, CA. I would like to know what do I have to do?
Thank you and have a blessed day.
biroujuridic@yahoo.com
Fri, 19 Dec 2014 03:15 EST
date suplimentare cetatenie romana
Cererea de redobândire a cetăţeniei române se depune personal sau, în cazuri temeinic justificate, prin mandatar cu procură specială şi autentică la sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie din Bucureşti. Persoanele care au domiciliul sau reşedinţa în străinătate pot depune cererea de redobândire a cetăţeniei române la misiunile diplomatice sau oficiile consulare competente ale României din ţara de domiciliu.

Preşedintele Comisiei pentru Cetăţenie, prin rezoluţie, stabileşte termenul la care va dezbate cererea de redobândire a cetăţeniei, dispunând totodată solicitarea de relaţii pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 8 alin. (1) lit. b) şi e) din Legea cetăţeniei române. La termenul stabilit în vederea dezbaterii cererii, Comisia verifică îndeplinirea condiţiilor necesare redobândirii cetăţeniei române. În cazul în care se constată lipsa unor documente necesare soluţionării cererii, preşedintele Comisiei solicită, prin rezoluţie, completarea dosarului...0040744861893 pentru alte lamuriri.
biroujuridic@yahoo.com
Fri, 19 Dec 2014 03:07 EST
dobandire cetatenie romana
Cetăţenia română se poate acorda şi persoanelor care au pierdut această cetăţenie, precum şi descendenţilor acestora până la gradul II inclusiv şi care cer redobândirea ei, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 8 alin. (1) lit. b), c), d) şi e)din Legea 21 din 1991 republicata. Astfel solicitantul trebuie să dovedească prin comportamentul, acţiunile şi atitudinea sa, loialitate faţă de statul român, nu întreprinde sau sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept sau a securităţii naţionale şi declară că nici în trecut nu a întreprins asemenea acţiuni; a împlinit vârsta de 18 ani; are asigurate în România mijloace legale pentru o existenţă decentă, în condiţiile stabilite de legislaţia privind regimul străinilor; este cunoscut cu o bună comportare şi nu a fost condamnat în ţară sau în străinătate pentru o infracţiune care îl face nedemn de a fi cetăţean român.

Cetăţenia română se va acorda, la cerere, cu păstrarea cetăţeniei străine şi stabilirea domiciliului în ţară sau cu menţinerea acestuia în străinătate.

Actele şi taxele necesare pentru redobândirea cetăţeniei române de către persoanele care au pierdut cetăţenia română, precum şi descendenţii acestora până la gradul II inclusiv. (Art. 10 din Legea nr. 21/1991, republicată)

1.Paşaport în copie legalizată;
2.Cazier judiciar din România;
3.Cazier judiciar din străinătate în original, apostilat/supralegalizat şi cu traducere în limba română, legalizată;
4.Acte de stare civilă pentru titularul cererii (certificat de naştere, căsătorie, de schimbare nume/prenume sau divorţ, etc.) apostilate/supralegalizate şi cu traducere în limba română, legalizată, dacă este cazul;
5.Dacă titularul cererii nu a avut cetăţenia română sunt necesare acte de stare civilă (certificat de naştere, căsătorie, de schimbare nume/prenume, deces sau divorţ etc.) în copii legalizate pentru ascendenţi (părinţi, bunici) foşti cetăţeni români, apostilate/supralegalizate şi cu traducere în limba română, legalizată, dacă este cazul;
6.Declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României, din care să rezulte dacă a mai depus sau nu o altă cerere de dobândire a cetăţeniei române;
7.Declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României, din care să rezulte dacă doreşte dobândirea cetăţeniei române cu păstrarea domiciliului în străinătate sau stabilirea domiciliului în România;
8.Declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României, din care să rezulte că în prezent nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept, ori a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi;
9.Dovadă scrisă privind data pierderii cetăţeniei române – adeverinţă eliberată de misiunea diplomatică a României sau Direcţia Generală de Paşapoarte ori copia hotărârii Guvernului prin care s-a aprobat renunţarea la cetăţenia română titularului cererii sau ascendenţilor acestuia până la gradul II inclusiv (părinţi, bunici);
Dacă nu există o asemenea dovadă, sunt necesare:

- certificat de naturalizare sau certificat doveditor al obţinerii cetăţeniei străine, în copie legalizată, cu apostilă şi traducere legalizată, prin care petentul sau ascendenţii petentului (părinţi, bunici), foşti cetăţeni români, au obţinut pentru prima dată de la plecarea din România o cetăţenie străină din care să reiasă data acordării acesteia;

- acte din care să rezulte data când petentul sau ascendenţii petentului (părinţi, bunici), foşti cetăţeni români, au emigrat din România (copie legalizată după paşaportul românesc cu viza de ieşire sau document de călătorie);

10.Dovada locuinţei în România (pentru persoanele care solicită redobândirea cetăţeniei române cu stabilirea domiciliului în România).
Georgeta Tudor
Thu, 6 Nov 2014 01:30 EST
dubla cetatenie
Sint cetatean american si as dori s-a aplic pentru cetatatenie dubla in Romania . Nu mai am pasaportul original si am obtinut political-ayslum in 1987 in USA.
Cum trebuie sa procedez va rog /

Post a comment on this page

We invite you to share your experiences with the Romanian Consulate-General — obtaining visas and other services, locating the building, and so on. Your comments may be seen by the public, so please do not include private information.

Your name
Headline
Your message
Max 2000 characters
 

This web site is not operated by the Consulate-General and your comments and questions will not necessarily be seen by its staff. Please note that this is not a forum for broad debate about the foreign policy of Romania, and such topics will be deleted.