Romanian flag Honorary Consulate of Romania in Dallas

Honorary ConsulMr. Nelu PRODAN
Address1401 Elm Street #3366
Dallas, TX 75202
USA
Phonelocal: (214) 522.3799
international: +1.214.522.3799
Faxlocal: (214) 522.1509
international: +1.214.522.1509
Emailnvprodan@msn.com

» Can I visit Romania without a visa?

Comments on this Honorary Consulate

GOGU
Tue, 19 Jan 2016 18:01 EST
CONSULAT ROMAN
CU CE SE OCUPA ACEST CONSULAT IN DALLAS???CINE E CONSUL??CINE LA ALES???AM SUNAT PENTRU O VIZA SI MA TRIMIS LA WASGINGTON.ATUNCI CU CE SE OCUPA EI IN DALLAS??
cristina
Thu, 7 May 2015 13:16 EDT
Am dori sa facem o procura sa vindem un teren in Romania. Eu si sotul locuim in Dallas.
Am facut o procura apostilata in Austin, dar notarii din Ro spun ca nu mai e valabila, ca s-a schimbat legea, trebuie o procura semnata in fata consulului roman.
Ce trebuie sa facem?
Avem nevoie de o programare? Cum se procedeaza exact ?

Va multumesc!

Cristina F
407-431-1964
biroujuridic@yahoo.com
Fri, 27 Feb 2015 08:37 EST
ACTE NECESARE PENTRU DOSAR PENSIE
Daca indepliniti cerintele prevazute de lege privind obtinerea pensiei pentru limita de varsta, actele necesare formarii dosarului de pensie sunt urmatoarele:


Cererea de pensionare, însoţită de actele doveditoare, se depune la casa de pensii competentă teritorial în funcţie de domiciliul solicitantului, începând cu data îndeplinirii condiţiilor de pensionare.

Solicitantul poate fi persoana îndreptăţită, tutorele acesteia, curatorul acesteia, persoana căreia i s-a încredinţat sau i s-a dat în plasament copilul minor, precum şi mandatarul, desemnat prin procură specială, în situaţia în care este mandatat şi să încaseze drepturile de pensie.

Prin domiciliul persoanei solicitante se înţelege locul unde o persoană îşi are locuinţa statornică sau principală şi se dovedeşte cu actul de identitate.

Actele necesare pentru înscrierea la pensie pentru limită de vârstă sunt:
• cerere tip pentru înscrierea la pensie ;
• carnetul de muncă (original şi copie);
• carnetul de muncă pentru membrii CAP (original şi copie);
• carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original şi copie);
• alte acte prevăzute de lege privindvechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;
•actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI, certificat de naştere şi de căsătorie (original şi copie);
• livretul militar (original şi copie);
• diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
• dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;
• adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);
• adeverinţa privind condiţiile de muncă deosebite, speciale şi/sau alte condiţii (original);
• procura specială , pentru mandatar (original şi copie);
• acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr.118/1990 , republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
• adeverinţă care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 (original);


Procura speciala urmeaza sa fie emisa in urmatoarele conditii :
• Pentru cetatenii straini cu domiciliul in strainatate, procura speciala poate fi eliberata pe teritoriul statului de domiciliu, dupa cum urmeaza: ◦ in cazul statelor semnatare ale Conventiei de la Haga procura este valabila numai daca este insotita de apostila eliberata de catre autoritatea competenta, potrivit legislatiei nationale a statului de la care emana documentul;
◦ in cazul statelor cu care Romania are incheiate tratate sau conventii de asistenta juridical bilaterala in acest domeniu, procura este valabilafara nici o alta formalitate.

• Pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate, procura speciala poate fi eliberata pe teritoriul statului de domiciliu in conditiile prevazute mai sus, precum si de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale Romaniei
• Atata pentru cetatenii straini , cat si pentru cetatenii romani este valabila procura speciala emisa de notarii publici de pe teritoriul Roamaniei.
• Procura speciala trebuie sa contina urmatoarele documente:


-numele, prenumele, cetatenia, data si locul nasterii, domiciliul si actul de identitate ale titularului dreptului la pensie;

-numele, prenumele, datele de identificare ale mandatarului;

-obiectul mandatului( intocmirea dosarului de pensie, deschiderea contuluicurent personal, incasarea pensiei pentru plati restante, semnarea extrasului de cont);

-precizarea ca mandatarul are obligatiile ce revin titularului, inclusive cea de a anunta in termen casei de pensiiiorice schimbare intervenita in situatia titularului , de natura sa modifice sau sa inceteze dreptul la pensie.

Procura speciala care nu este emisa in limba romana, precum si apostila ( cand este cazul) vor fi traduse si legalizate.

Procura este valabila 18 luni.
Lazar Rusu
Fri, 23 Jan 2015 14:40 EST
formulare pentru pensie in Romania
HI ,
As dori sa ma informez ce acte si in ce coditii geografice pot sa obtin pensie legala, in functie de anii munciti in Romania.

Va Multumesc

Lazar Rusu
Julia
Fri, 2 Jan 2015 15:22 EST
Passport
Hi ..what I need to have to renew my romanian passport is expired and I live in Dallas .
Te Fut
Thu, 30 Oct 2014 18:38 EDT
Nelu
Cum votez ma si eu pe Iohanis? Mersi, te vad la festival in Colleyville
anyone
Thu, 19 Jun 2014 16:09 EDT
This is obviously not a place to get your questions answered or concerns addressed
Don't bother writing anything here...no one monitors this message board...welcome to Romania
Danielle Condra
Fri, 13 Sep 2013 22:06 EDT
Question about a Visa
I am going to be going to Romania in January and I have a few questions I need answered.
I am needing to speak with someone about what I need to do to qualify for a one year volunteer (temporary residency) visa.
If I come for 90 days would I be able to return on another 90 day visa if it is 4-5 months later?
I have called several times, and left a message, but have not received a call back.
What do I need to do to contact someone?
Marianne Burgener
Thu, 12 Sep 2013 04:27 EDT
Stray dogs - let them alive !!!!
Dear Government of Romania.
I'm deeply shocked about your law that allowes to kill all stray dogs in Romania!!! Please think about, that animals have a sole too - that they feel pain and that they have feelings too! Please find another solution together with 4Pawns. Let us help you but let dogs alive. Imagine what Romanian people are doing with the animals if you promise them 25Euro for each death dog!!! STOP IT PLEASE!!! there are other solutions - better ones. PLEASE.
Esther
Mon, 22 Jul 2013 12:40 EDT
Please answer your calls!
Please answer your calls. I just need to know a couple of thing like, are you open Tuesday, July 23, 2013? If so what time do you open and close? If not when are you open? Do we need to set an appointment before hand? What exact papers do we need to bring to get my husband's documents updated? Please reply at dolphinstarr76@yahoo.com.

Post a comment on this page

We invite you to share your experiences with the Romanian Honorary Consulate — obtaining visas and other services, locating the building, and so on. Your comments may be seen by the public, so please do not include private information.

Your name
Headline
Your message
Max 2000 characters
 

This web site is not operated by the Honorary Consulate and your comments and questions will not necessarily be seen by its staff. Please note that this is not a forum for broad debate about the foreign policy of Romania, and such topics will be deleted.