Yemeni flag Yemeni representation in Germany

Berlin — Yemeni Embassy

AddressBudapester Str. 37
10787 Berlin
Phonelocal: (030) 897.3050
international: +49.30.897.3050

Frankfurt — Yemeni Consulate-General

AddressOederweg 11
60318 Frankfurt
Phonelocal: (069) 959.2480
international: +49.69.959.2480

Hamburg — Yemeni Honorary Consulate

AddressMartinistr. 18, Erdgeschoss.
20251 Hamburg
Phonelocal: (040) 468.639.624
international: +49.40.468.639.624