Other Tongan posts in USA

» New York

Tongan embassies worldwide

Other embassies and consulates in San Francisco

Tongan flag Consulate of Tonga in San Francisco

Address1350 Bayshore Highway, Suite 610
Burlingame, CA 94010
USA
Phonelocal: (650) 685.1001
international: +1.650.685.1001
Faxlocal: (650) 685.1003
international: +1.650.685.1003
Emailconsulategeneraloftonga@gmail.com
Web sitehttp://www.tongaconsul.com/

Comments on this Consulate

Showing comments 1–10 of 14, newest first.
1 2 > >>
Tolosi
Mon, 26 Oct 2015 23:20 EDT
Passport renewal
'OKU OU FAKAMALO LOTO HOUNGA'IA ATU KI HE TA'AHINE KONISELA TONGA MO HO'OMOU KAU NGAUE. FAKAMOLEMOLE 'OKU 'IKAI KE KE MEA'I E FINEMOTU'A 'OKU FKHOHA'A ATU. KO E FAKAMALO ATU HE TALI VAVE MAI 'EKU KOLE KI HE FAKAHINOHINO KI HONO FAKAFO'OU 'EKU PAASI POOTI. 'OFA KE FAI TAPUEKINA KIMOUTOLU 'E HE 'OTUA MO E TO'O FATONGIA HE FONUA NI.I HAVE BEEN HERE FOR MANY MANY YEARS AND HAVE USED THE TECHNOLOGY AND INFORMATION THAT YOU HAVE LISTED TO GET TO YOU! Thank you
Charlie Kaio
Tue, 2 Jun 2015 15:17 EDT
Konisela Tonga.
Mo'oni e to folofola 'a Tupou 1 mei he tohi a 'Isaia, 'Oku 'auha hoku kakai ko e masiva 'ilo. Ta'ahine Konisela, pe 'Ambassador mei Tonga, kapau mu'a 'e 'iai ha'o ki'i taimi 'e 'ata' pea ke ki'i tali mai si'emau feinga atu. Pea kapau leva kuo ke 'alu koe 'o Live In, (tauhi vaivai) pea 'omai e telefoni 'a e vaivai ke mau ta atu ki ai. Mahalo 'oku sai ke tuku a, na'a homo atu ha'ate lea. malo.
Tina
Wed, 14 Jan 2015 23:54 EST
Updated Info
the Consulate General of the Kingdom of Tonga in San Francisco is now located at 1350 Bayshore Highway Suite 610
Burlingame CA 94010
tel +1 650 685 1001
fax +1 650 685 1003
Mele
Thu, 20 Nov 2014 15:00 EST
Tonga Passport Renewal
I don't know who or why they have the people that they do at the Tonga embassy here in the USA; if 1. The phones are disconnected and no response to emails. Getting paid to have a title versus guiding people on where to get the information needed to get things done. Maybe I need to make a formal complaint to the senators office here in my state about the services in order to get someones attention. Trust me I will let the senators office know.
'Ofisi Konikaka Tonga 'i USA
Fri, 10 Oct 2014 01:38 EDT
kai pa'anga
Ko e kau taki kai pa'anga 'o Tonga, mo e hou'eiki kai pa'anga kaka fufu e pa'anga 'a e pule'anga tonga 'i muli ni. Pea ko e pule'anga vale pe pea ma'ulalo 'o tonga ko 'enau falala ki he kakai kakaa kaiha'a pa'anga mo fufu pa'anga, kae 'omai ke nau ngaue ko e konisela 'i 'amelika ni hooooiii 'ilo mei langi e kau kaka kai pa'anga e kau konisela tonga 'i 'amelika ni.
Liliosa fifita finau
Wed, 13 Aug 2014 15:19 EDT
Paasipooti Tonga
Ne fai e fanongonongo ki he Community Reno Nevada, 'e 'iheni 'ae Konisela pea 'oku fai ai foki moe ngaue ki he ngaahi paasipooti Tonga 'oku expire mo fakafo'ou foki. Koe ki'i tokoni pe ki hotau kainga 'ihe fa'ahi ko'eni ofi ki Reno koe ngaue ko'eni 'e fai ia 'ihe 'aho Tusite aho 19 'oe Akosi aia koe uike kaha'u, Mahalo na'a koha me'a 'eni ke si'i lava ai 'etau Passport ke nau ngaue kiai. koe fika telefoni keke fetu'utaki mai kiai koe 775 354 6566 Fatai Langi. Koe me'a lelei si'etau fietokoni kiakitautolu Tonga.
eva
Thu, 15 Aug 2013 13:31 EDT
tonga consulate united states
Hoii fkmamahi koetau fiemau ha tokoni mei hotau kau fofonga I muli ni mei hotau kii motu oku hala ha kii mei ofiofi mai a kao ia. Talu sieku feinga meihe mahine ko Sune kihe ofisini ke fai mai ha tokoni ke fkfoou siete ki passport tonga mo e ikai tali e telefoni. Pea fai e kii fktotolo mau e fika cell ph# he kii fefine oku ngaue e ofisi. Ne fai ema polave ki sii uhinga e feinga nae ikai omi ha tali oku fkfiemalie o fktatau ki he fuu kuonga maama mo fonu tekinolosia ko eni. Nae fai eku feinga ke fetaulaki ema talanoa mo ai ha kii maama ke lava solova e palopalema mo e ikai.He ko e passport oku I tonga ia pea ko e falei a tonga keu alu kihe ofisi heni fkmooni tohi, show eku DL or state ID its truely me. Nae fai atu ema talanoa mo e fefine ngaue ofisi consulate san francisco mo e ikai ha utu ehakae. ko ia kainga tonga mou aa o kii ngelengele ke fai ha feinga ki hotau kii motu ke vakaii mua kau ngaue e ofisi o tonga I san francisco pe ko e univesiti fe nae ako ai e ofisa ni...??? LOL MOONI KANANGA OKU TAKA...MEA KO E TONOUNOU FKVESITAPOLO EE...!!
Pisila
Thu, 30 May 2013 15:58 EDT
Does anyone work in this office?
Mani e, te'eki keu sio he ma'ulalo mo'oni koe service ia 'ae 'ofisi ko eni TONGA CONSULATE IN SAN FRANCICO! Hange koe ng complaints 'i mu'a atu, 'osi e 'aho moe ta atu ki he fu'u fika contact office number 'oku pulusi mai, hala 'ataa ke ta mai ha taha 'o fkfoki e tuku atu e ng msgs. Koe ha ko a homou taimi ngaue? Pea ka fai atu ha feinga pe fetu'utaki, mou 'ofa a 'o tali mai pea 'omai ha tali fkfiemalie moe fkpiko! Me'ani 'oku mou fu'u mo'ua lahi pehe fau ? How many tongan people here in the US are requesting passports daily? Mou matamova'e pe ki he tanaki e koloa kae 'ikai ke mou tokanga ke fai e ngaue na'a mou lele mai ai ki heni....Ko hai 'oku totonu ke fai ki ai e launga'i e ngaue 'ae 'ofisi ko eni? Ko ia ai, koe fk'osi pe eni ha'ate fetu'utaki ki he 'ofisi ma'ulao pehe ni, pea sai ke fai mo 'ai a 'ete US passport he koe vave atu......a very disappointed tongan passport holder...
Kolotelita
Mon, 8 Apr 2013 16:18 EDT
:(
This is so annoying and irritated when you keep calling and no answer.I think i should call straight to Tonga and talk to them and tell them about what going on in the USA...
Hoiii pea fkpiko mooni ko haate feinga atu kae ikai tali mai e telefoni.Ha hono aonga e ngaue kae ikai fai hi fatongia...mooni e lea ae palangi You get paid for NOTHING?
Mele
Mon, 1 Apr 2013 16:26 EDT
WORST EMBASSY EVER
What a waste of money to paid for this branch/embassy 1.never answer their phone, 2. pretty sure any other embassy will be available to answer question or at least return a simple phone call.

Post a comment on this page

We invite you to share your experiences with the Tongan Consulate — obtaining visas and other services, locating the building, and so on. Your comments may be seen by the public, so please do not include private information.

Your name
Headline
Your message
Max 2000 characters
 

This web site is not operated by the Consulate and your comments and questions will not necessarily be seen by its staff. Please note that this is not a forum for broad debate about the foreign policy of Tonga, and such topics will be deleted.