Other Dutch posts in Indonesia

» Denpasar, Bali

» Medan

» Surabaya

Dutch embassies in nearby countries

» Laos

» Malaysia

» Philippines

» Singapore

» Thailand

» Vietnam

Dutch embassies worldwide

Other embassies and consulates in Jakarta

Dutch flag Embassy of the Netherlands in Jakarta

AddressJl. H.R. Rasuna Said Kav. S-3
Kuningan, Jakarta 12950
Indonesia
Phonelocal: (021) 524.8200
international: +62.21.524.8200
Faxlocal: (021) 570.0734
international: +62.21.570.0734
Emailjak@minbuza.nl
Web sitehttp://indonesia.nlembassy.org/
Visa forms Schengen visa application form

» Can I visit the Netherlands without a visa?

Comments on this Embassy

Showing comments 21–30 of 36, newest first.
<< < 1 2 3 4 > >>
gatot malaisianto
Sun, 27 Nov 2011 22:57 EST
geleerdheid papier voor nobel vaak
pagina II
Descriptie:
Te denken goed werk voor ander moet werken heel prachtig en dit wordt in waargheid.
Hoe moet hij geeven groet grwichtig oogs voor ander met verbzing overdenking. Dit moet hebben strong foundatie voor goed richten .te begrijven dit zonder strong foundatie en goed pole,dit wil gaan te verliezen zonder groet bedoel. Dit is groet overdenking te verteelen verbzing werk en contributie van M. Yunus dat heb gegeeven goed vorbeid voor ander dat blijft in hard en hood leven. Hij begint te helpen een meisje dat heb hood in de leven,te leenen 20 cent voor haar te onmoeten hard hood in haar leven. zijn richten krijgt success en een Meisje dat heb naam Sophia katon kan betelen geld van M.YUnus optijd en Hij leent 20 cent aan de ander persoon ook.
De gewichtig doel Hij heb, Hij wenzt te geeven goed lezzenvoor de persoon. Zijn goodheid kan brengen niewe werk in enterpreneur activitiet. De beindig,Hij kan krijgt success te helpen de persoon tot dit grijpt 100 village. Hij begint te oprichten een bank zonder vergeeten gewichtig doel van overdenking te helpen middag en onder persoon opdat te toegeeven zijn goed en tevreden leven.
en Hij opricht grameen bank te omdoen 20 cent voor het eerst pass te werken en hij heb gekregen success te doen dit werk. Hij heb helpen de persoon in 46000 village. Grameen bak heb 127 branch voor de simple society en dit kan geeven goed gelleeghenheid voor 12000 persoon te werkwn. dit leent tussen 120.000 tot 150.000 rupiah voor een persoon.
gatot malaisianto
Sun, 27 Nov 2011 22:37 EST
geleerdheid papier voor nobel vaak
Ik dank God voor great genade en liefde voor mij tot Ik kan schrijven overdenking in simple papier te vertelen muhamad yunus groet en verbzing werk te helpen de persoon dat blijft in hood en hard leven. Hij leent 20 cent voor de persoon te onmoeten hood en te vinden solutie over dat. dit richten kan brengen success voor zijn ingeving en overdenking tot hij krijgt peace nobel prijzen winaar.
De verbzing en groet werk van Muhammad yunus tot hij krijgt success te grijpen peace nobel prijsen winaar.
Gewichtig overdenking:
-Goodheid humanism werk te helpen simple society.
-Te worden competent persoon voor de ander dat noddigt help hebben.
-Te wijzen goed voorbeid te omdoen financial voor niewe werk te onmoeten de hood in de leven.
doel van de reis:
-Te hebben strong simpathy voor lerlijk situatie in de leven van society en te geeven solutie te oprichten grameen bank voor de persoon dat noddigt help hebben.
khadijah buyoyok
Mon, 10 Oct 2011 23:18 EDT
coresponden medecine journal
I wanted to ask if in your country there are medical journals, and whether we can do correspondence (exchange of journals)
gatot
Thu, 22 Sep 2011 02:06 EDT
geleerdheid papier voor nobel vaak
Pagina III
Te begrijven gewichtig overdenking van Gus dur te werken in trouwel richten gedereunde zijn leven,Hij helpt ander te doen de werk dat geeft goed oogs en gewichtig overdenking te grijpen tevreden,peace ,harmonic genootschaap in de leven.
dit is zeker, Ik kan hebben de richten dat ik kan omdoen te doen goed werk voor ander. Ik kan brengen dat geleerdheid in de richten van society leven te hebben zelf ervavering te doen dat en wij blijft dichtbij in de society gezamenlijk.
Zij wil woorden niewe generatie dat kan brengen indonesia in peace en tevreden leven zonder lerlijk overdenking en vrij van dringen liefde.
de gewichtig overdenking en mooi gelijkmaken van gus dur is heel gepaast met de spirit en strong motivatie van christian werk en te hebben gewichtig genootschaap in de waargheid werk in de church. GKI [indonesia christian church] geeft alle wargheid wer4k en gewichtig genootschaap in verbzing richten van leven en strong vrienschaap dat geeft gewigtig oogs ook voor de de persoon dat blijft in de wereld.
goed humanity werk van Gus dur is van groet zea overdenking. dit is nooit beindig of stijstaan voor de persoon dat wenzt te leeren en te denken over dit heel prachtig. dat is heel gepaast voor de overdenking van madam theresa:
"De gewichtig overdenking van humanity werk is hoe te woorden trouwel in goed werk en te doen alle voorstey het beeste.
te grijpen de target of de oogs van success niet."
Abdurahman wahid is een humanist dat heb geweezen de waargheid voorbeid van de woorden in de richten van leven,dedicatie en beindig van zijn tijden leven in de wereld. Nu,HIj geeft de heritage voor de pass van strijden enstrong motivatie voor de persoon dat blijft in de wereld? Wij wil doen of Ik wil laaten dit gelijken met de wind passt heel zneel?
Ik kan hebben conclutie dat gewichtig genootschaap van Gus dur is te gewoorden hard en trouwel werk te strijden voor de minority en te geeven gepaast regelmatig voor de persoon dat wenzt te hebben tevredev leven en goed recht in de wereld.
Alle persoon heb de werk te strijden voor pluralism en protectie van right van minority ook, maar dit is voor de polytic vaak. dit is voor de philosophy van goed leven niet. er is de polytic motive. dit wil verliezen in idealism terwijl hij heb gekreegen voor wat hi9j wenzt te doen. zijn strijden wil stijstaan jachten. maar Gus dur is gedurig consisten te doen dat.
Pluralism is een doel van zijn leven en hij doet in de consistent richten heel goed tot de beindig tijden van zijn leven.
Geef het bestee met alle voorstei astublijf.
Dit is gelleren van CC GKI
niews editorial,volI,jaar IV/february 2011.
gallerdheid papier voor koninkrijk der nederlanden voor nobel vaak
door:gatot malaisianto{koninkrijk der nederlanden nobel student]
kedung tarukan wetan 1 surabaya
------------------------------------------
gatot malaisianto
Thu, 22 Sep 2011 01:35 EDT
geleerdheid papier voor nobel vaak
pagina II
Descriptie:
De story van Gus dur gedurig brengt interesch en verbzing overdenking te luisteren of te leezen terwijl ieman heb een vraagen voor wat hij wenzt te graveren op de graaf in de tijden van stierven comt.
Hij geeft aanwoorden" Heer liggt een humanist"
alle persoon kan begrijven indien gus dur heb werken hard te strijden gedereunde de tijden van zijn leven in de wereld. Hij heb strong tijden voor humanity. te grijpen de noble positie of treasuer niet.
Daarom, dit geeft een priority voor extrovert richten, pluralism te helpen en te geeven de power voor de persoon te krijgen goed richten in de leven.
Gus dur spraak:" de richten van zijn leven is humanism. zijn religion is islam. hij heb humanity werk strong en te geeven goed oogs voor allerley persoon te herimern hem"
Zijn gewichtig overdenking kan brengen de waargheid werk voor humanism zonder onderscheiden in ethnic, cultuure en de doel van de reis van geschidenis. te openen de richten voor goed universal gewichtig overdenking en global commitment. de cultuur van peace en te blijven in harmonic richten van tevreden leven. vrienschaap is de heirloom.
Hij spraak ook:" open uw trouwel en do de werk open heartig astublijf. joungen generatie in de topic"stijstaan lerllijk grilig astublijf"
Gus dur is een moslem maar Gandhinian. dit bedoelt dat hij is de follower van Gandi philosophy dat terugstot lerlijk gebeurtenis omdat dit is de richten van persoon maar lerlijk werk is de deer richten. hij hebdree priority in de recht van de persoon: extrovert,open heartig,trouwel werk voor de public affair. hij verwacht dat ieman moet hebben de zamen regelmatig in de rech van leven zonder discriminatie de kleur van skin,ethnic, religion en ideology.
Hij opent goed richten te denken van de persoon voor tolerant richten te doen en te hebben de religion,de ideology van polytic. de persoon moet brengen goed richten en te geeven mooi lezzen sedert zij was kinderen.
-----------------pAgina II ------------------------------------------
gatot malaisianto
Thu, 22 Sep 2011 01:09 EDT
geleerdheid papier voor nobel vaak
Ik dank God voor groet genade en verbzing liefde dat brengt mij goed richten te hebben gaud geleegenheid voor goed genootschaap in de geleerdheid schrif van aprreciatie papier dat heb de title: Kyai Haji Abdurrahman Wahid is een nation onderwijzer en humanist dat heb ooit omdoen dichtbij genootschaap in ambassador college/universitiet discutie prograama [het in eengels] opdat Ik kan hebben gewichtig overdenking en goed oogs te leeren in de wereld universitiet class voor gewichtig overdenking en opveiding te krijgen in de leven heel prachtig.
de methodology van observatie ik heb omdoen is de literatuur research voor voorbereiding te mee de wereld class universitiet in inter religious vaak en bible vertalen prograama van Amsterdam universitiet nederland doen.
Ik verwacht wat Ik prober te verniewen en te verbeteren in dit nederlanstaal schrijf
wil geeven goed en gewichtig overdenking voor ieman dat graagt te leeren en te ondervragen de geleerdheid schrijf.
De gewichtig over denking: te ondervragen gewichtig geleerdheid over Gus dur dat geeft alle tijden van zijn leven te werken voor een nation onderwijzer te strijdeen pluralism tussen de nation opdat te hebben harmonic peace,welvaart en tevreden lop leven zonder onder scheiden.
Sub overdenking:
- Humanism werk van gus dur
- Is dit gemakelijk te hebben harmonic en peace richten in de leven gezamenlijk?
- Te leeren de waargheid leven unity in diversity of pluralism in harmonic en peace richten van Gus dur leven.
De doel van de reis:
Ik wenz te begrijven de richten van Gus dur leven voor peace en harmonic richten van loop leven in de wereld unity in diversity.

____________________________________________------------------------pagina I _________
gatot malaisianto
Tue, 13 Sep 2011 22:01 EDT
kader4 abdoelah novel appreciatie deel III
aanden heer heef hoog
koninkrijk der nederlanden
nobel academy vaak
HR Rasuna said kav s-3
kuningan jakarta selat
Met warm groet en alle eren
In dit gelegenheid ,Ik wenzt te vertelen over de literatuur werk Ik heb gedaan en gezenden aan nobel academy van koninkrijk der nederlanden in jakarata ver4leeden daagen voor voorbereiding te mee literatuur nobel voorleizing doen.
Ik verwacht ,dit heb moelijk en hood voor de access op internet van de e-mail ik heb verstuuren te omdoen dit webbsite.
indien dit krijgt success in literatuur nobel class,offschoon,Ik heb oogs te verwerken in de internet access niet, ik wenzt dit noddigt de revitie niet zo dat ik kan schrijven de overich en conclutie
te stijstan dit literatuur werk. maar indiU terugstot en U doet delete te verwerken in nederlan embassy webbsite, ik wil schriven en te verstuuren met email aan je ook
aangenam genis te maken en dank U wel
ik verwacht uw warm aanwoorden en te zenden aan mij heel zneel.
hoog achten
gatot malaisianto
kedung tarukan wetan 1 surabaya.
gatot malaisianto
Tue, 30 Aug 2011 00:30 EDT
tevreden idul fitri 1syawal 1432H
Ik spreech tevreden Idul fitri 1Syawal 1432H
en vergeef mijn fout en misdoen .
Ik verwach God gedurig geeft genade en mooi liefde.
aangenaam genis temaken en dank u well.
met eren groet
gatot malaisianto
kedung tarukan wetan 1 surabaya.
gatot malaisianto
Sun, 14 Aug 2011 22:39 EDT
winter nachteh poeizie festival in den haag
I k dank voor Uw vriendelijk en warm aanwoorden te geeven groet gelledenheid te mee de nobel vaak leeren van koninkrijk der nederlanden doen . In dit gelegenheid. ik wenzt te hebben genootschap en verdedulijking te mee winter nachten prograama en te hebben de booklet voor bible vertalen lezzen dat ik omdoet voor de voorbereiding mijntest in open universitiet prograama vam amsterdam universitiet
aan genaam genis te maken en dank u well
ik verwach uw anntwoorden heel znell.
hoog achten
gatot malaisianto[suffic neso student van ubaya universitiet]
jl kedung tarukan wetan 1 surabaya.
Dyah P
Mon, 1 Aug 2011 01:25 EDT
long stay visa netherland for student
Dear Visa section Dutch Embassy in Indonesia,
I have a niece studying in UK, she will going to Netherland for holiday on April'12. on August she will applying visa from Indonesia. In this case how many month she will has a validity visa schengen? since she will be used that visa on April'12.

Thanks & regards.

Post a comment on this page

We invite you to share your experiences with the Dutch Embassy — obtaining visas and other services, locating the building, and so on. Your comments may be seen by the public, so please do not include private information.

Your name
Headline
Your message
Max 2000 characters
 

This web site is not operated by the Embassy and your comments and questions will not necessarily be seen by its staff. Please note that this is not a forum for broad debate about the foreign policy of the Netherlands, and such topics will be deleted.