Mongolian flag Permanent Mission to the UN of Mongolia in Geneva

Address4, Chemin des Mollies
1293 Bellevue
Switzerland
Phonelocal: (022) 774.1974
international: +41.22.774.1974
Faxlocal: (022) 774.3201
international: +41.22.774.3201
Emailmongolia@ties.itu.int

» Can I visit Mongolia without a visa?

Comments on this Permanent Mission to the UN

Mongolian LGBT Centre
Tue, 14 Jun 2011 23:29 EDT
Human Rights Council vote on SOGI
Сайн байна уу?

Энэ өдрийн амгаланг тань ЛГБТ Төв ТББ-аас эрж байна. НҮБ-ын Ерөнхий чуулганаас 3-р сарын 22-нд гаргасан ЛГБТ хүмүүсийг бэлгийн чиг баримжаа, хүйсийн баримжаа илэрхийллээр гадуурхах, хүчирхийлэхийн эсрэг НҮБ-ын тогтоолд Монгол Улс нэгдэж, Монголын Улсынхаа иргэн бүрийн хүний эрхийг хүндэтгэх, ханган хамгаалахад томоохон алхам хийснийг Монголын ЛГБТ хүмүүс нэн талархан хүлээж авсан билээ. Түүний дагуу ч мөн 2011 оны 5-р сарын 18-ны өдрийн Засгийн газрын 159-р тогтоолд мөн ЛГБТ хүмүүсийн хүний эрхийг ханган хамгаалах асуудлыг багтаасанд ЛГБТ хүмүүс нэн талархан мэдсэн билээ.

Харин нөгөөдөр буюу 2011 оны 6-р сарын 17-нд НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөлөөс бэлгийн чиг баримжаа, хүйсийн баримжаа илэрхийллээр үл ялгаварлан гадуурхах асуудлаар цаашдын алхамуудыг тодорхойлох тогтоол дзэр санал хураах гэж байна. Монгол Улсын Засгийн газар 2011 оны 3-р сарын 22-нд ЛГБТ хүмүүсийнхээ аюулгүй тайван амьдрах эрхийг баталгаажуулахын төлөө санал өгсөнтэй адил энэ удаад мөн ЛГБТ хүмүүсийн хүний эрхийг ханган хамгаалах цаашдын алхамуудыг Хүний эрхийн зөвлөлөөс тогтоохыг дэмжинэ гэдэгт гүн бат итгэж байгааг хүлээж авна уу.

Энэ тогтоолын талаарх мэдээллийг хавсаргасан болно. Монгол дах ЛГБТ хүмүүсийн хүний эрхийн талаарх үйл ажиллагааны талаар ЛГБТ Төвтэй info@lgbtcentre.mn хаягаар эргэж холбогдох боломжтой.

Хүндэтгэсэн,
ЛГБТ Төв ТББ ба Монголын ЛГБТ хүмүүс.

Post a comment on this page

We invite you to share your experiences with the Mongolian Permanent Mission to the UN — obtaining visas and other services, locating the building, and so on. Your comments may be seen by the public, so please do not include private information.

Your name
Headline
Your message
Max 2000 characters
 

This web site is not operated by the Permanent Mission to the UN and your comments and questions will not necessarily be seen by its staff. Please note that this is not a forum for broad debate about the foreign policy of Mongolia, and such topics will be deleted.