Macedonian flag Embassy of Macedonia in Sofia

AddressFrederic Joliot-Curie 17, block 2, floor 3, Suite 5
Sofia 1113
Bulgaria
Phonelocal: (02) 870.1560
international: +359.2.870.1560
Faxlocal: (02) 971.2832
international: +359.2.971.2832
Emailsofia@mfa.gov.mk

Comments on this Embassy

Ivana
Mon, 31 May 2021 11:20 EDT
Dobar den sakam da Se informiram Jas Imam bugarsko drzavjanstvo a mojot Maz ima bosansko stapivme vo brak i dali moram da odam vo bugarija da prijavim deka sum mazena sega da Se prijavi brakot Za da mozam da Go smenam pasosot so novoto prezime ili mozam u koja bilo bugarska ambasada vo Germanija ili Austria vi blagodara
Iskren Azmanov
Sat, 20 Apr 2019 08:13 EDT
iazmanov@abv.bg *** Inportant
Днес в България сме повече от 1 милион македонци. Ние сме унижени с не-зачитане. Тук циганите са индивидуалност ... НИЕ... Македонците...? Този парадокс прави недействителни утре изборите в Македония... Задължаваме отговорните да прекратят изборите и в нов вариант се осъществи вярното***
Искрен Азманов * Македонец
Iskren Azmanov
Sat, 23 Feb 2019 04:19 EST
iazmanov@abv.bg
Що сме ний?

В разговорите ни Академикът ме пита за самочувствието на хората по Струма, не се ли чувстват за Македонци или какво...? Повече от милион сме тук македонците...
Така той ме настъпи на болното място и се виждаше, че то е било и негова болка...
Той ме пита дали съм съгласен с него, че повечето от половината интелекти дали влог от принос за нашият цивилизационен модел са все Македонци, появили се все из Македония, наши люде...? И добавя, че Гърците ни хулят, че сме „Вулгари“, а българинът е пък „вулгарус“. Едното е *Глупария* в превод, а второто *глупак*, или „тъпанар“. И само, че Димитър Общи до Левски, който е и жертва и героят с него е Македонец.
И му споменавам, че и дядо ми и брат му са македонски деятели. Братът на дядо ми Гоно е Войводата на Солунският Борбен Окръг... и пояснявям, да си войвода и да не станеш жертва не може в Македонски води. Кима академика в съгласие.
И заразказвам на физика за моята най-детска мъка. За тъгата на учителката ни на нас първолаците... Катя Юрукова ни беше първата учителка, много мила даскалица. Даскалица, както и викаха нашите баби. Ние сите деца хортувахме по македонцки и она, та, даскалица ке не накладуваше ъв главите со бугарски... Е, - тя ни ограмоти...
И за да не губим време вметвам, че на Гърците аферата со Александър Македонцки не е Гръцка работа а си е Македонска. Оти е тако? Войската е *Фаланга*. Войводата е Александър. Гърците броят словото „Фаланга“ за Гръцко слово. Ама не. Фаланга идва от словото фалене. „Фалим го Войводата си...“ В Българският е преминала същата дума като хвалене... И се вижда, че армията на Александър е *Фалангата*.
И ме спира Академика, че ни се гаврят Гърците че нямаме Омир, Одисей, Илиада, Атина, Архимед и за цялата им стара лирика и за още, още, още... Че сме били прости, та даже и вулгарни. И че сме нямали от тази им гениалност от из Илиадата и до Одисей.
Спирам го „Оди сей“ е Македонско име... За да имаме леб требе да се сее семе жито... Они Гръците му са дали власт ми он е имал ербаплък та ги е тепал, македонец е...
И обръщам времето. До нашият 3 клас нас ни учеше на граматика по бугарски. Учителката ни Катя Юрукова не даваше да се мааме манечките по македонцки. Имахме детска закуска и си ручавме, я геврек, я мекица. А знаехме, че на вестникът „Пиринско дело“, Главен редактор е Мирчо Юруков, нейнийот маж. Понякога ни се четяха от този вестник и детски приказки и имаше и снимани деца и го харесвахме този вестник. Македонското семе го имаше в него. А още и за Димитър Благоев се знаеше, че е македонец и до паметника ни строяваха нас децата. Горната Жумая в наименоваха на Димитър Благоев оти е он македонец.
И беше станала една жестокост. Викнали го в София Мирчо Юруков и го задължавали да няма в „Пиринск дело“ вече нищо Македонско. Той не се съгласявал. Налагал: колкото сме ние българи и два пъти повече сме македонци. И пак налагал, македонски песни, хора истории, войводи, люде, имената на селата... местности, поляни, реките и колко мъка сме видели векове назад... Мъка, Мака, Македонцка. И не се съгласил „Пиринско дело“ да не е с македонската слава и мъка зглобено... По онова време се изолира и Антон Югов, който беше македонец.
Имахме най последната среща с нашата учителка Катя Юрукова. В трети клас ни напусна тя да ни е учителка. Мислехме че е болна... На един празник „24-май“ дойде да ни поздрави, ама не. Поздрав нямаше... Поздравът и беше плач, не плач е нищо, от нея изригваше рев, рев от страшна, страхотна мъка. Това беше покъртителен плач, огромен рев. И това ми е в споменът, толкова силен за нея. Разревах академикът с този ми детски спомен.
Тогава не знаех, че и него са имали за задача да го убиват...
Минxа години и чак толкова късно сме разбрали за болката от тази нейна мъка. При връщането от София след забраната по Македонското да го няма в „Пиринско дело“, и за да го няма е трябвало и Мирчо Юруков вече да го няма... И се каза, че бил сгрешил вратата във влака вместо в тоалетната да влезне, бил отворил другата врата и така паднал вън от влака и така загинал. ....И нашата учителка ни показа урока си последен със страшният и рев... по загубата на нейният другар... Мъката и беше огромна и тя беше и нас децата разплакала. Тя беше много мила учителка и тя наистина ни отучи по македонски да прикажуваме и да не ручаме ошаф и стъргали... Научихме всичко българско. Но то Македонското ни не се забравя. Нас ни учеха бабите ни да си думаме и арно да се чиним...
***
Настъпих го за една сравнителност за Гърците и той, него. Похвалих му се, че от Атина след връщането ми от Етиопия до Петрич извървях разстоянието пеш, а и се разходих из Атон и монастирите бях огледал. Та го питам академика – как така от онова прастаро време от преди хиляда, та и повече от две и три хилядолетия гърците не написаха втора, нова Илиада.
И го застрелвам с чудните му електрети-слънчеви, та те и Луната осветяват.
***
Говорим много и за физика. А физиката ми е на почит и към тази наука имам слабост и любов. Разяснявям му мои идеи, изобретения и го затрупвам с мои решения. И той ми се чуди на логика и на изводите ми. И се убеждава, че следва да съм бил негов студент... Ама – не. Професор Виктор Врански ми беше по физика професор. И Наджаков го дарява от-далеко със свое Браво!
И Академик Георги Наджаков ме е задължил да стана работник на Науката. И станах и смея да се самопохваля. От Наджаков това задължение го имам като най-високата оценка. Най***
Та на последният конгрес по физика половината докладчици са чрез моите доклади. И в тях най много давам пак за него, за Академик Георги Наджаков. Равен съм на 10 професора... се вижда и то физици.
И имам готов биографичен научен труд за Наджаков „Гений №1“ и ако кметът на родният му град намери пари да я отпечатим, то това ще принуди да имаме наистина този „Град Наджаков“.
Сега за Дубна.
Имаме тази приказна алея в Дубна. Но Академик Георги Наджаков за неговите 17 години там в Дубна той е имал свой кабинет и не малко книжнина е изписвана там. Доклади, решения, Анализи, технологии, атомен заряд и ние следва и тази книжнина да знаем.
А ще има и още да научим за него. Като е бил във Франция, какво е взел и какво е дал той на Франция... Въпросът е зададен само засега.

Искрен Азманов *PhD* Академик на Академията на Науките на Ню-Йорк

16-II-2019
iazmanov@abv.bg
Tue, 14 Aug 2018 06:45 EDT
The reality ***
Та кратуна дека - Бойко е!
Ели не сме бостан?
Е, па бостан сме си!
Каков бостан сме НИЕ сите?
Ама кратунски бостан сме НИЕ – тако си Е!
Пипоните са чудо – любениците – фантазия...
Тиквите на них се надаме спроти гладот!
Им веруваме на тиквите – оти са гаранция за берекет!
А оназ най озгоре тиква – Тошо шо беше сос каскет...!?
А они кратуните денес ги имаме на сите места и ов пЪрламентот!
Ама они и магарищата не сакат да ги ручат...
Оти черупките гарлото задръствувааа...
А Бойко та кратуна - да га не збъркаме сос тиква...
Отдека такваа мисла...! Они люгето го видовме оти него го
не-бива
ни за пеза...!
Она политиката дека он сака да я маже он от келешлък си е
маток – яйце гнило...
Они Европейските размери ги Бойковата тъпост га чини за
резил...!
Он и у Америка и оздоле на Айфел он се гевези – и Ефропа я
изпортува от гевезелък...
И он насъде дека оди се кратуната му на куо лопа...
И сака да го скиваме оти излаз нема...
А тако не йе!!!
Она историята – е пуна сос кратуни и я – га та, що е Бойко се
отнесе да га видат и у Вашингтон
да се брои он на големиот бостан на светот...
И оно веке се виде оти она зелене не йе – ама от гнилоч синя е га
видовме
Е - па тако си йе!!!

Искрен Азманов /агрономист/ 2013 г.
Искрен АЗМАНОВ 'ÏDA" <iazmanov@abv.bg>
Thu, 19 Jul 2018 16:24 EDT
Искрен АЗМАНОВ
Море Постоле Войводо***

Дим се вий до Бога. Игуменджа горе от гръци
Гръм се думка.
Земята я дели.
Ичко Гюпчето – салзи си лей –
ливорверо държе.
Море Постоле Братко си утепано
веке, кортулисано, Братко Постоле...
Постоле войводо – Тетко на вие
Сираци бугаре, турците дека сакат
На гръци да чинат.
Ги чинуват на гръци
Море Постоле...!
А я сите сме сал Македонци... и
озгоре па сме дваж сал Македонци...
Оз нас гръци не се станува...

Народна песен записана по пеенето на Димитър А. Сакъов, солунчанин, живял в Пловдив
Записана от Искрен Азманов през Май 1983 г. в София.
iazmanov
Fri, 27 Apr 2018 05:39 EDT
iazmanov@abv.bg
До Министъра на Вътрешните работи Г-н Валентин Радев
1000 София ул.“6-ти септември“ № 29
Министерство на Вътрешните работи
Копие: Национално Осигурителен Институт
Отговор Изх.№ 2113-21-1903#1
1303 София – бул.“Ал. Стамболийски“ № 62-64
Копие: Чрез Посолството на Македония
До: Академията на Науките на Македония

Уважаеми Господин Министър Радев,
Моля за помощ??? Преди месец /23 и 30 Март/ адресирах оплакване чрез МВР в Люлин към адвокат Александър Маринов /жк. Люлин комплекс „Сан Марино“ офис 18/ чрез когото съм завел съдебен иск, дело към Българската Академия на Науките, за изплащане на заплати за мен и до настоящият момент, за научна трудова дейност. Вече повече от 2 години този адвокат не демонстрира професионална годност. Още у него се намират мои документи, писма, а и оригиналът на трудовата ми книжка, която ми се иска от НОИ. Тя следва да се допълни. Аз имам копие само у мен. Но то е непълно. Освен това, тъй, като аз съм в положението на Научен Секретар на Комисията по Научното наследство на Академик Дончо Костов към Президиума на БАН и специалист по поредица научни обеми, продължавам и днес да реализирам Научни изследвания и приноси към История, Изобретателство, Технологии, множество конкретности, обследване на документи и още..., следва да бъда овъзмезден заради заработените нучни резултати. И поради този мой сигнал-оплакване до полицията в поделение Люлин, съм изненадан, че Вашите тук полицаи, получават заплати за не-свършена не-работа. А обществено искат даже увеличения на заплатите... Как бихте тълкували тази престъпност, на ваши оперативни служители?
БАН осъществява уникална престъпност, както към мен, така и към самата Наука. Но и към държавата и обществото, както към миналото, така и към бъдещето.
Юридическа наказуемост е задължително наложителна.
Моите приноси, като учен са доказуеми, очевидни, значителна част от тях е видима и по Интернет. 14 отпечатани книги, някои двуезични. Стотици прояви, както в чужди научни форуми, така и в прояви на Институти на БАН. И множество публикации към множество издания. Но има и непреодолима цензура, а следва да я преодолеем...! За Науката това е недопустимо.
У адвокат Маринов е една от моите последно отпечатана в България книга „Лъжата в науката“ – 2016 г. Друга моя книга се отпечати в Германия, Берлин “My Inventions” – Lambert Academic Publishing – 2017. Това е 6-то издание на моята книга с технологични решения поради които искам 5 Нобелови награди. Но „Лъжата в науката“ е обвинителен документ към неверни становища на множество, както псевдо-учени на БАН, но и в международната дефективност на части от знанието, което е не-наука, а „лъж-ука“.
Моля спешно Вашата намеса, за да получа моята трудова книжка от адвокат Маринов, за да процедирам последователно.
Още аз критикувам БАН за фалш в науката. Но обвинявам и председателите на БАН, а и премиерът днес Бойко Борисов, който е финансирал БАН за този псевдо-научен фалш, лъжа. Също е обвинението към Президента, а и останалите до този днес. Раздавани са заплати за не-наука, а за лъжа.
Но в процеса на новото Народно събрание следва да обсъдим и всички премиери, които са финансирали БАН за тази не-наука. Законна база следва да се осъществи. И да се документира престъпността. Благовест Сендов в неговите многостепенни прояви, длъжности и положения е свидетел, участник, деятел на огледалото на криминалитета в науката...
Вие сте политическо лице, но сте Министър и държавен служител. Моля да стоите на морално-правната позиция, за да се накаже престъпността добила и не само Европейски мащаби. Не възразявам да имаме личен разговор, при Ваше желание, но спешно искам Адвокат Маринов да бъде в положение на престъпник и да даде своите отговорности. Имаме корупция в БАН... Корекция на Конституцията е наложителна.
Моля копие от това мое оплакване да препратите на Благовест Сендов, академик, понеже от него съм натоварен за изследователска дейност на Комисията за Научното наследство на Академик Дончо Костов, с всички посоки около него...
Предстои да потърсим отговорност от Съюса на Учените, понеже той следва да притежава и контролни функции, за да не се появяват дефекти в науката, а те са били в неспособност – този съюз. Налага се преценка за ролята на СУБ...!

С надеждност, за коректност 27-IV-2018
Искрен Азманов *PhD* Член на Академията на Науките на Ню-Йорк
Научен секретар на комисия към Президиума на БАН
1336 София – Люлин бл.210 вх. Ж #114
Искрен АЗМАНОВ 'ÏDA" <iazmanov@abv.bg>
Sun, 22 Apr 2018 13:03 EDT
Sofia *** iazmanov@abv.bg
Важно*** Тези 101 въпроса се притежават от всеки от ДЕПУТАТИТЕ в Пърламента... Но както Бойко, Президента и целият Пърламент са е неспособност...
Бойко раздава заплати за "Лъжа в Науката" която е ЛЪЖ-УКА и БАН е Б Ъкадемия на Неуките... с Ъкадемици получаващи заплати за неистини лъжи. Така тоз Бойко премиер раздава бюджет- пари за не-нЪУКА. Нов Парламент *** Този е в престъпност заедни с всичко*** Запознайте се с книгата ми "Лъжата в Науката"
Искрен АЗМАНОВ 'ÏDA" <iazmanov@abv.bg>
Sun, 22 Apr 2018 12:52 EDT
Sofia *** iazmanov@abv.bg
100 - Въпроси към Бойко Борисoв и Президентът Радев

1. Ние сме „Политическо Движение на Съзидателите „Академик Николай Хайтов” – искаме място в Народното Събрание... Ще го имаме ли? - Критерий – „За да си в Парламентът, следва нещо значимо от миналото си, за хората да си създал... Съгласен ли сте ? И вие и Президентът...? Досега нямаме това***
2. Питам Вие какво създадохте? Но то да е в историческо съзидателство. Нова технология, ново решение видимо от всичките му страни като ПОЛЕЗНОСТ...? А и от Европа. Аз не виждам при вас двамата такова...?
3. Колко членове на Парламентът сега са нещо значимо създали...? Моля, за да го знаем изяснете...? Моля? Факти...
4. Основен принцип = закон... За всеки президент, на държава и премиер, дори и България да е това – след мандатът му – Лавров венец или Народен съд... Двамата съгласни ? Парламентът да гласува този „закон”.
5. Цената на 1 домат е по-голяма от цената на едно кюфте... Е ли това коректно? И защо е десетилетия така?
6. Най- ефтиният хляб е 55 стотинки. За да го купиш ако ползуваш МЕТРОТО ще се повиши цената с 2х1.60лв = 3.20+0.55=3.75 лв. И така 10 лева не ти достигат за да не си гладен на ден... А има глад... А следва да се плаща ел.ток, топливо, а и да купиш вестник, за четене, а вестник само *24 часа* е 1 лев. = хляб и половина...? - Това добре ли е?
7. Има ли грижа Премиерът да няма просяци по София? И защо не го е дефинирал в аванс...? Имането на показ просяк пред НДК следва да засили гледката му към собствен труд. И то ще е принос към бюджета държавен. А не е ли така?
8. Бойко Борисов е 3 мандата Премиер, = Министър Председател е, странно е, че до сега не успя да извади държавата от кризите? Обяснете защо не се видя реалност и успех. Шум по радио без резултатно – и народа се отбългарява... Отговорен ли сте затова? Моля да ме запитате, аз какво бих направил, за да имаме промяна...?
9. Имаме ли система – за изучаване на дефекти, проблеми, трагедии в Държавата? Трябват две системи за да се състезават и да няма цензура при кръстосване на шпагите. „Дума” е вестник с критицизъм но къде е Органът на „Герб” – досега не се прочете такъв... Защо? Що за партия е това??? Или е полицейски навлак...?
10. Тази система да е под многофакторен контрол...? Възможно ли е?
11. Е ли натоварена Църквата, Свети Синод, от тяхната духовна висота да посочват ДЪРЖАВНИ дефекти ? Моралът и религиозен е това. Да се опяват мъртвите е ли надеждност само като техен труд? Мнения, оценки за Обществото...?
12. Из София, Моля да зная колко са просяците...?
13. Защо те просят, или са в потребността да показват на гостите от всякъде, че сме зле и сме в трагедия. Пред Метрото Сердика от двете страни, а на входа има постоянно по двама просяци. И то те са в най-студените зимни дни. Имате ли идея как да коригираме, за да сме без просяци и да ги нямаме? „Или те получават заплата за демонстрацията си?”
14. Моят опит от САЩ, е че там има „армия на спасението” = Селвейшън арми. Ако просяк потърси помощ там – е възможно и да я получи... Бихме имали взаимство?
15. Въпрос към Президента Радев – по Интернет на ден получавам по 4 искания ще гласувам ли за Бойко? Никога не бих гласувал... То се вижда отвсякъде че е неспособен. Шумният глас не запълва можене. И имаме заблуда на преса, радио и ТВ. Не бих искал да имам тези запитвания – те са заблуда?
16. Имах запитване към бившият Президент Първанов. – Защо се разруши Мавзолеят на Димитров. Ние някога бяхме в обща на БКП организация с него. Как е допуснал тази разруха? Колко милиони са платени за разрушаването му. Кой ги заплати? Това е ограбване на хората. Кражбата е видима и от Белград се вижда и то без очила. Първанов да възстанови тези милиони и да ни се внесат, като бюджет на нашето Движенеие „Николай Хайтов”. Защо никой от вас не постави никога тази престъпност?
17. Защо нито Бойко Борисов нито Радев при развалянето са мълчали... Аз имах лични обвинения към Първанов. Той ми подари отчета си само като Президент. Но престъплението си премълча, в книгата си.
18. Традиционно премиерите ни са в неспособност. Всичките. Станишев беше такъв. Социалист – какъв капитализъм сътвори... Сега е социалист в Европейската мъгла...? Ще му поискаме ли обяснения, а и защо ни са?
19. Има формация „РЗС” – ред законност и справедливост... Къде са и оценките, становищата ? Или е форма за заблуда, доказване, че сме уж в справедливост? Демократична...
20. Характеристики на „Герб”... Моля дайте своята характеристика към морал, логика и полезността му за държавата ? И вашата...
21. Мнение на Президента Радев по целият профил на „Герб”.
22. Ще имаме ли вашата оценка за БСП. Защо БСП няма нито политическа, нито икономическа програма, и защо това е и в „Герб”. 5 милиона на ден се събират от билетите от Метрото, или не съм много точен? Защо БСП не се произнесе никога до скъпостта на Метро, Трамвай, Тролей, Автобуси...?
23. Както определих – имахме мечта Научен Комунизъм. Формула следва да имаме днес за Научен Капитализъм. Кой ще я даде тази програма. В Швейцария го има Научният Капитализъм. Как ще го внедрим или направим тук?
24. Нека имаме концепцията на Радев, президента, той е капитанът на корабът държава...? И защо се блъскаме в скали с феодалност...?
25. Цензурата в медиите и навсякъде... ? Мнението ви на двамата? Ще я спрем ли?
26. Както вече споменах, сме в традиция за неспособност премиерска. Стамболийски е един от примерите. Той краде милионите дадени за помощ на Македонците. И затова е убит, като крадец. Мълчание и тайна затова... А би следвало да е поука. Имам отказ – цензурен за показването неговата престъпност на Стамболийски в медиите.
27. Поискала ли е партия „Герб” нещо от Българската Академия на Науките, за да имаме Научен Капитализъм и може ли обществото да знае какво е то...?
28. Аз имам книга за сексуалният позор на Америка, на проявата на 19 Март няколко от журналистите проявиха интерес към тази моя книга. Но у мен е възмущението, по опедерасяването на мъжете в България. Кой даде разрешението по телевизионните програми да се появяват с часове – педераско – лезбийски сцени. Но който и да е той това е във времето премиерско на вас – Бойко Борисов – полага ви се Народен съд. Къде е вашата доблест за самоконтрол... От Морал. Къде бяха другите Президенти. Още къде е Народното събрание и има ли то достойнство да е Народно, а е, и е, криминално... Моля пълен отговор от Бойко Борисов.
29. По-изпедерасяването на Обществото моля също становището на Президента и още негова оценка на казаното от Премиера. Из София на всеки трети млад мъж по ушите, устни и бузи виждаме символите на сексуалната трагедия. Това е резултат от Телевизионните агитации факт през периода на Бойко Борисов. Тази престъпност налага Народен съд.
30. Америка е в позорност и нека имаме достойнството да и кажем за този позор. Това е военната сексуалност в Американската армия да се прави сексуален обмен между мъже... Да се надяваме, че едно столетие ще и е потребно на САЩ за да се тя само- нормализира... Вашата гледна точка? И двамата сте генерали...? Това никога го е нямало в наша армия.
Армейски генерал Добри Джуров и мен ме беше произвел от редник в Генерал, но аз не спекулирам с това производство, но е факт.
31. Нека обсъдим ЕЛ-Ядрената ни Фабрика... Белене, ЧЕЗ и още с други имена... Но тя е създадена от нашият гениален Физик Академик Георги Наджаков. 5% от всичкият и доход следва да са негови пари... Кой ги краде? Къде е откраднатото? Как ще го върнем и то да е негов финансов принос? Имам пълномощия лично от самият него.
32. Още за Наджаков. Неговите фото-електрети са 100% на работа в световният Интернет. Вашето становище ? Нямаме паметник на осанката му. Родният му град да е град „Наджаков”...
33. Сега за престъпността на БАН. Академик Дончо Костов е в позорна забрава. Ако не беше ликвидиран от Тодор Павлов – философът академик – председател на БАН. Този локорчанин щеше да е Нобелист. Исторически съд е потребен. Завистта в БАН е смъртоносна. А водещ е магнетизма и откъм властта...
34. Магистралите из държавата са изронени от нестойностно трамбоване. Много смъртни катастрофи станаха поради поднесени и дебалансираност поради ороненост. В интернет по катастрофите е документ. Магистралата следва да има БОРДЮР от двете си страни и отвори за отток пак отстрани за дъждовна вода и стопеният сняг... Защо го няма?
35. Странно е, че нямаме анализ на Швейцарската държавност. Там нямаше комунистически период, а капитализма им е в странно-особен модел. И науката там е в програмност... Защо не сте я изучавали при три мандата. И е без резултат ефектът... Но там няма педерастия...
36. Филбъстъра в Конгреса на САЩ е мое дело. Какво знаете за този дефект на Америка...?
37. Симеончо беше Премиер... Кой го избра? Защо се видя, че „не може – да може” в нито една посока...? Кой го гласува или се наложи отвън... Явно Европа е в дефектност. Дайте оценка на дефекта. То и той е престъпник.
38. Скъпотата на медицината как ще коригирате...
39. Лекарите емигрират, лекарствата са скъпи и неизползваеми... Как така?
40. Учителите в училищата не притежават вярни знания, за да обучават. Така училището заблуждава... Докога?
41. Университетското образование е също в дефектност.
42. Президентът, прави изказвания разминаващи се със съответната истина?
43. Омбусмата не работи, ако беше в активност много дефекти щеше да ги няма. Защо ни трябва такава служба? За заблуда...?
44. Правим държавно излагане към Русия и Москва. Да припомня, че България беше галеното дете на СССР. Още ли ще е дълго излагането ни?
45. Днес, както и преди Свети Синод е поделение на ДеСе. Само дето свещеници и калугери, нямат кобур под расото... Тук е разликата? Попът от Благоевград, който беше награден, дори забрави да се прекръсти, а може би следваше да козирува...?
46. Как се включи и сработи Българската Банка със Световната Банка. Финансовата стойност на много ТРУД е по висока от заплатата изплащана...? Къде са тези пари? Кой им е собственикът сега?
47. Кражбата на БАНКОМАТИ е доста често престъпление. Досега не се заловиха при нито един банкомат крадците, което е свидетелство за организация те да не се залавят... Аз имам решение, как да се залавят крадците, но то е за секретно патентоване... Питам за да няма тези кражби може ли да се назначи пост постоянен по заповед на Бойко до всеки банкомат полицай. Но това е негова формула и той не я спазва. „Моделът му – до всяка дупка полицай”.
48. Този модел на незалавяне е и моделът, да не се залови убиецът на Андрей Луканов. И е логично да се заключи, че организацията за това убийство е работа на днес премиера, и то е заради потребност да се почисти място за вакантност. Поръката за това убийство е посочена от Тодор Живков... в полза на неспособни за съревнования... Нека имам отговор на Бойко Борисов?
49. Колко от досега групата Президенти поднесоха на Народа нещо добро – явно програмата е да са в неспособност... каква е оценката за тази група досега от настоящият?
50. Народът е гладен и отде храна – домати внос от Гърция, картофи от Германия, а банани от Мароко или Еквадор... Пътните са скъпотията...
51. Кога е станал достоен избор на Бойко... И кога са споделяни оценки но реални за трагедията на държавата и за неспособност за излизане от кризите...? Каква е цената на заблудната му реклама...? Кой я заплаща?
52. Какви са реалните оценки на историците за провалите на царете ни и президентите, а и за премиерите. Моделът на Стамболийски е общото. И на провалът ни днес. Мнение за Стамболийски нека имаме официално...
53. Вие покровителствувате престъплението към Левски. Българската Академия на Науките от държавния бюджет изплаща милиони левове на Историци, които заради лъжа и престъпност, обратно на истината им изплащате огромно количество пари на позорна не-наука, а лъжа. И то е в посмъртен позор към активностите на Тодор Живков... Защо сте в тази престъпност? Поискайте още детайли, ако не съм съвсем подробно ясен...?
54. За Президента Радев е също въпрос поради той позорно прави гавра с героя Левски, закачайки и Ботев и Левски на стената с което се окичва във военен позор, а е генерал от въздушна марка...
55. Убийството на Андрей Луканов е в последователност към престъпността към Левски. Книгата на Тодор Луканов е началото на проблема –„За Василя Левски” – 1984 г. Зглобеноста към потребността да го няма и Левски в героична форма е следвало да го няма и Андрей Луканов... Вашият анализ? Факти И вина?
56. Корозията в Парламента е зглобена от състав на позорност в различни посоки. Зам Председателят Марешки укри нашето обвинение за сексуалното обвинение на Воелн Сидеров в безчестието да я няма генетичната следа от мисълта на Радой Ралин. Сидеров е бащата на „внукът” на Радой Ралин уж от снахата на Радой Капка... Марешки укри вината... Попитайте го Защо. На мен не отговори, но преожени Волен – за да се скрие вината. Как така?
57. За да бъде вече колко мандата в Парламента фалшивият археолог Станислав Станилов е в системата на позор на БАН. Запознайте се с книгата ми „Лъжата в Науката” и нека имам отговорът Ви...?
58. И така се вижда, че целият Парламент е зглобен от „специално избрани от народа” – все по много специален начин. И е странно, че тук не се вижда достоен и честен депутат. Пример един от многото – Сидеров в линията Капка – ритникът генетически към Геният Радой. Опознайте подробностите... Ще е ли? Радой не се допусна в Парламента....?
59. И от имунитетът за вина Депутатът е във кашата на неспособност за спасение на държавата и този модел е формата на тази власт... Защо ли е така? Престъпност-чрез имунитет.
60. Тя, Жени Хайтова беше инструктирана, че позорът към Левски ще е вечен и нашите обвинения към историците-лъжци ще е безрезултатна. Казано и е за да се знае и след паметта на Хайтов и към Левски, който ще тъне вечно във позор. Кой е в центъра на вината?
61. Така се вижда, че отсъствието на ерудиция на поста премиерски е извън достойнството да е достоен и това е формата и причината да го няма никаде напред Андрей Луканов.
62. На Европа и трябват очила, за да огледа Българската бездна. Където го давят система от премиери и от Президенти, но всичкото това се вижда и само с око просто, а Европа е в Българска заблуда. И вие двамцата сте на системата следващ номер! Как и защо е така?
63. Тя видимостта Телевизионна на историята е в модели на непоправимост и от тук е нейният резил покровителствуван от държавният позор.
64. Гори гора, складове се впламеняват, паркирани коли някой ги запалва... Защо ли е така?
65. Имаме позорност и при търговията със смъртта. Убитите на фронта при войните ги погребват безплатно. Същото е и при измрелите престъпници в затвора и там при тях безплатна е смъртта...
66. Кой ще зашие разкъсаните дрехи на държавата. Ще се намери ли такъв шивач? Достатъчно е досега правенето, и на парцали, а до шивача е достатъчно далеко...
67. Кучето да лае има две причини – или е гладно, или намирисва врагове. А как е в Парламента? Но кучето още плаче и за кучка, за любов – и на него му трябва женско сърце. А пък е куче...
68. То е общоизвестно, че рибата се вмирисва от главата и е самата истина това. Но не е ли на парламена същата му слава? А и вие Господа? Парламентаристите – колко ви е цената? За стотинки ли сте, за левове или за долари? А сте главата***
69. Да! Ще се потърси ли отговорност за дефектите ни? Кога и от Кой? Ще има ли такъв???
70. Глезят се журналисти около мен, а не се заемат да защитяват истината. И се налага да контрирам Президента... С него исках дебат, когато го сложиха на кантара, за да му теглят моженето. И на мен не ми се разреши от 5 страни да се сборя с него. Лазаров на ВИЛАЗ собственикът беше единият КЕЛЕШ. Ходих до Банско да искам от там подкрепа – трябваха ми хиляда Банскалии да кажат ДА! Но моите хора не се сглобиха със силата на моите идеи. Бедни бяха по дух. В съседният Т-маркет в Люлин, охраната не ми разреши да подредя снимките на моите проекти. Там и днес ме зовът на ирония – Президенте...! Още около Мавзоля
Iskren Azmanov
Fri, 19 Jan 2018 11:58 EST
iazmanov@abv.bg
Странно*** с 3 звезди!!! Ние тук в това, което е Бугариа МАКЕДОНЦИТЕ сме повеч о 1 милион... Тове знае ле СЕ??? Оти се не кажува...???
Iskren AZMANOV
Tue, 7 Nov 2017 02:09 EST
iazmanov@abv.bg
До: Президентът на България
Президентство
1123 София бул.”Дондуков” №2
До: Нейно Превъзходителство Г-жа Ирит Лилиан
Посолство на Израел + Интернет
1113 София бул.Шипченски проход” № 18
До: Уважаваният Анатолий Анатолиевич Макаров
* Извънреден и Пълномощен Посланик на Москва в София
1113 София бул.”Драган Цанков” № 28
Посолство на Руската Федерация * Интернет: info@russia.bg

Заблудите на президента г-н Румен Радев...

Тази нощ изслушах по радиото, че той критикува становище на Руски историци, че спасяването на Евреите в България е станало с помоща на Червената армия и СССР. * което е вярното и вече имаме система от некомпетентности и празнословия на президента.
Моята книга „Багряновият стопански план 1942-1946 г.” дава конкретни факти. /В интернет е отбелязана/. Във войната на Хитлер против СССР, цялото стопанство на Царство България е било със задачата – земеделие, животновъдство и още... да осигурява храна за Хитлеровата армия и това е било при взаимно съгласие на Цар Борис и Хитлер. Задачата на този стопански план е да се обезпечат храните на милионната армия на Хитлер при разрушаване на Държавата на Сталин. Сталин има Еврейски произход.
За да не страда тази задача първо армия, войници на Цар Борис не са включвани, защото цялото население получава тази задача. Тази стопанска програма запазва Евреите в Царството, защото, ако те се избият. Стопанската програма не ще може да се реализира... Между тях има икономисти които са включени за финансово изкупуване на храните, като на стопаните из Царството чрез Хитлеров кредит е заплащано. Крупният икономическо-способен апарат е от Евреи, има и българи но Евреите са включени и затова са запазени.
Защо ще ме попита Президент Радев? Защото Евреите в Царството са цялостно зглобени с всички процеси от доставки по места, преценки качество, количества и всичко още около транспортиране на тези огромни провизии.
Ревността на Хитлер е негова завист на Световното Еврейство, което има огромен принос за цивилизацията и е съперник на Германската кадърност. Еврейството прави приноси към цялата цивилизация разпиляно из всички държави и познаващо всичкият модел на култури. С присъщи нему огромен талант и отговорности и за себе си Еврейството и още за останалото човечество.
А този стопански план е стоял секретен и, когато Багрянов узнава цялата задача подава оставка, за да не е вграден със своя вина против Русия /СССР/. Основният създател на плана е Професор Дончо Костов, който е Председателят на Българо-Съветското Дружество за Приятелство още от 1940 г. Той е дипломиран Агроном в Германия и без да знае също тази поверителност изработва програмата в съюз с икономиста Тодор Калинов. Планът е завършен още между 1940 и 1941 – преди нападението над СССР.
Еврейството и съдбата му след победата на Хитлер, в която той наивно е вярвал, че ще бъде, е следвало да се почисти и от Царството на Борис. И тукашните Евреи да се избият, както става с Евреите от Солун и още...
И така влизането на Съветските военни само с един самолет: Маршал Толбухин, Бирюзов и още неколцина са, които са в защитната задача на СССР за спасение, за вече невъзможност за осъществяването на избиването на Еврейството поради ревностите на Хитлер.
Българската Църква има огромна вина за избиването на Евреите от Солун и Гръцките брегове. Влакове с вагони натъпкани Еврейство от Гърция се транспортира през територията на Царството и за това престъпление огромна вина има Християнската Църква на Царството на Борис. Тя не помага с нищо в тази престъпност.
За тази стопанска и изхранваща армията на Хитлер задача, аз имам две книги. Аз не зная друг автор историк изследовател журналист или политик да е изследвал този вариант от престъпност на Хитлер, а и към Еврейството тук.
В историята имаме система от заблуди и е позорно, че президента Радев се зглобява със система от лъжи...
Имам трета книга „Лъжата в науката” – тук съм дал посоки на неверности и за Европейски псевдо-научности, а и тукашни. На президента авиатор Радев съм изпращaл и други критики към него...
5-XI-2017
Искрен Азманов *PhD* Академик на Академията на Науките на Ню-Йорк
Бивш изследовател в БАН
Бивш секретр на Окръжният Комитет за Българо-Съветска Дружба – Благоевград
Активен член на Еврейската Федерация на Санта Барбара, Калифорния
1336 София – Люлин бл.210 вх.Ж  02/ 411-9256 iazmanov@abv.bg

Post a comment on this page

We invite you to share your experiences with the Macedonian Embassy — obtaining visas and other services, locating the building, and so on. Your comments may be seen by the public, so please do not include private information.

Your name
Headline
Your message
Max 2000 characters
 

This web site is not operated by the Embassy and your comments and questions will not necessarily be seen by its staff. Please note that this is not a forum for broad debate about the foreign policy of Macedonia, and such topics will be deleted.