Iranian flag Embassy of Iran in Manila

Address2224 Parasio St.
Corner Pasay Road
Dasmarinas Village
Makati City, Metro Manila
Philippines
PostalPO Box 1629
Phonelocal: (02) 888.4757
international: +63.2.888.4757
Visas & Consularlocal: (02) 892.7183
international: +63.2.892.7183
Faxlocal: (02) 888.4777
international: +63.2.888.4777

Comments on this Embassy

marshall shokouhi
Mon, 17 Jul 2017 19:37 EDT
Iranian revolutionary guards
The Iranian revolutionary guards are terrorists in deed.

They are constantly harassing and frightening the Iranian citizens.
marshall shokouhi
Sun, 9 Jul 2017 08:50 EDT
عمرک خطاب و علی بچه ابوطالب هر دو بدست یک قهرمان ملی ایران بقتل رسیدند.
فیروز نهاوندی قهرمان ملی ایران......حالا نگاه کنید که رژیم آخوندا افتخار میکنه که عمر بدست یک ایرانی کشته شده٫ و جشن می گیرند٫ اما غافل ازین که همین امام علی ایشان هم بدست همین قهرمان کشته شده.....خیلی خنده داره که یک قرمان هم قهرمانه و هم دشمن.....
طبق تاریخ فیروز نهاوندی عمر را در سر نماز بقتل رسانید٫ و علی را بیرون از مسجد. اما شیعیان ادعا دارند که علی بر سر نماز کشته شد....بنده بعنوان یک ایرانی میگم بگور پدر هر دو. اصلا علی و عمر بما چه که بخاطر این دو تازی سراسر منطقه در آتش بسوزد؟
در اینجاست که باید دین از سیاست جدا باشد تا صلح در منقطه بوجود آید.
marshall shokouhi
Wed, 28 Jun 2017 19:56 EDT
بنده بعنوان یک ایرانی حق دارم که جمهوری اسلامی را دشمن خودم بدانم.
حتی کلییه کارکنان این سفارت پددرسوخته را......همچنین حق دارم حتی اسلام را دشمن خودم و کشورم بدانم.........چرا؟ بخاطر اینکه اسلام را در ذهن و قلب و دهان من تلخ کرده اند.....بخاطر اینکه با چوب و چماق و خشونت روبرو شده اند........بخاطر اینکه با اعمال تروریستی جلو آمده اند. مثل این پدرسوختگان جاهل و وحشی انجمن های اسلامی.....

حتی اگر جمهوری از طرف خدای راستین هم باشد باز بنظر بنده قابل تحمل نیست و باعث فرار مردمان می شود.....بله فرار مردمان از خشونت از نامردی و بی انصافی......من سال هاست که این اسلام و جمهوری اسلامی را با همدیگر به توالت تاارییخ پرتاب کرده ام.

منکه مذهبی نیستم٫ اما اگر اسلام حقیقت داشته باشد٫ پس گناهان من بگردن خشونت گران است. بگردن چاقو کشان است. و بگردن جاهلان وحشی انجمن های اسلامی است.......ننگ و نفرین بر خشونت گران جمهوی اسلامی...
marshall shokouhi
Wed, 28 Jun 2017 09:45 EDT
Iranian regime is terrorist
In the past we did not have any problem with the neighboring Arabs, but the moment that bastard Khomeini came the entire region exploded,,,,KHOMEINI WAS A DEMON INDEED,,
marshall shokouhi
Wed, 28 Jun 2017 09:13 EDT
بنده آخوندان و پاسداران را دشمن خودم می پندارم.
و همچنین کلیه کارکنان این سفارت را...
و حقیقتا هم دشمن هستند. سرکوب. شکنجه. نبودن آزادی دینی و مذهبی. و بالاتر از همه خشونت.
این رژیم با خشونت شکل گرفت٫ و با خشونت و ترور هم اداره می شود. بله خشونت و چوب و چماق..............از آغاز این فاضلاب اسلامی در ایران همین جانوران انجمن های اسلامی٫ مثل سگ هار پاچه می گرفتند......انجمن های اسلامی بودند که این شیخ و پاسداران را بجان مردمان انداختند.....ننگ و نفرین بر کلییه انجمن های اسلامی....لباس شخصی ها پیش کسوتان این انجمن های اسلامی هستند..
marshall shokouhi/ facebook/ linked in/ google/ an
Mon, 26 Jun 2017 00:10 EDT
انجمن های اسلامی پیرو ملا خمینی فاضلاب هائی بودند که از داخلش پاسدار تولید شد.
انجمن های اسلامی داخل و خارج کشور.....بنظر بسیاری از مردمان این اعضای انجمن های اسلامی بودند که با خشونت و جنایت رژیم ملا خمینی را ساختند.......این انجمن های اسلامی مثل سربازان گشتاپو عمل می کردند٫ و هنوز هم حکومت بدست این پدرسوخته هاست..........و حتی همین انجمن های اسلامی نکبت بودند که باعث شدند که هموطنان ایرانی در خارج بمانند...............پس فراموش نکنیم که دشمن کیست........
< انجمن های اسلامی در حکومت آینده سزاوار مجازات هستند >.
< اگر اسلام خودش تلخ زهر مار بود٫ این انجمن های اسلامی دین اسلام را بصورت زهر هلاهل در آوردند٫ و باعث شدند که ملیون ها ایرانی مسلمان ازین این مکتب دین اسلام فرار کنند......و اینکه اگر واقعا دین اسلام از طرف خداوند راستین هم که باشد٫ باز گناهی بر فراریان از دین اسلام نیست. مثلا عرض کردم......

خشونت. خشونت. ایجاد ترس و حشت.....اعدام و اعدام. خفقان و خفقان.....زندان و تجاوز و بی رحمی........پس چگونه میسر است که ازین مسلمانان آدمکش سر مشق گرفت؟ چگونه می شود را آنها را در زندگی دنبال کرد؟ و بعد هم می گویند دین مهر و بخشش.......ای بگور پدر آدم دروغگو.....
marshall shokouhi
Sat, 10 Jun 2017 23:13 EDT
IRANIAN PEOPLE BETWEEN THREE TERRORISTS
مردم ایران بین چند تروریست جهانی محصره شدن.

جمهوری اسلای / عرب های منطقه / و خود آمریکا,,

NUMBER ONE THEIR OWN EXTREMIST REGIME OF IRAN,,,,,,THEN THE ARABS,,,THEN THE AMERICA,,,,,,THREE INTERNATIONAL TERRORISTS,
marshall shokouhi
Fri, 9 Jun 2017 14:24 EDT
Iranian so called diplomat,
کتاب های نکبت شیعه شما در زندان چه دردی از زندانی مادر مرده دوا می کند ؟ خب پدر سوخته ها اگر راست می گوئید ٫و واقعا بفکر اتباع ایرانی هستید٫ خب کمک کنید که آزاد بشوند.... قول دروغ ندهید مثل خمینی دجال و رمال..... دروغ و شعبده بازی تا کی؟

ای بگور پدر کتاب های شیعه گری شما که حیف از کاغذ........ای بگور پدر دیوس خمینی و خامنه ای شما.....ای لعنت بر اهل بیت شما.....ای تف به مرام شما که مرتب مردمان را سر کار گذاشته اید.......تف به غیرت شما و اسلام شما.......

دیوس های زن قحبه الان ۶ سالست که به چند ایرانی مظلوم قول فرعونی و دروغ می دهید....موذی بازی و حیله گری تا کی زن قحبه ها؟ آخه کتاب به چه درد زندانی می خورد نا مرد ها ؟ اصلا کی از شما کمک خواست؟ خود زن قحبه سفیر کنسول های قبلی به زندان رفتند و قول کمک کردن دادند نه......و شما فقط کتاب در افکار زندانی می کوبید....ای سگ شاشید به کتاب های شما.....همگی دیوس و قرومساقید از خمینی تا فراش سفارتخانه شما......جاکش ها شما ها یک ذره هم غیرت ملی ندارید......ای بگور پدر حکومت امام زمان شما.......امام زمان شما هم از شما دیوس تر است حتما.....خب شما ها هم نماینده آن امام دیوس هستید نه.....نامردید. نا مرد و بی غیرت.......شش سال قول الکی؟ ای تف به مرام شما....
marshall shokouhi
Sun, 4 Jun 2017 11:35 EDT
انجمن های نکبت اسلامی چه کسانی هستند؟
افراد انجمن های اسلامی در ایران و در در خارج٫ اولین کسانی بودند که به این انقلاب نکبت آب دادند.
حتی قبل از این انقلاب در ایران٫ این پدرسوخته های انجمن اسلامی در خارج و داخل ملا خمینی را تبلیغ می کردند٫ و ایرانیان را بزور وادار می کردند که درین انجمن ها شرکت کنند.....البته گروه ضربت و و چاقو کش و چوب چماق دار هم داشتند.......اصلا بنیاد و ریشه این انقلاب اسلامی از همین انجمن های اسلامی آغاز شد.......
اصلا پیش کسوان و سران پاسداران و لباس شخصی های وحشی ایران٫ و بنیان گذار این رژیم٫ از همین فاضلاب ها هستند......بله انجمن های نکبت اسلامی....
بنده صدها مدرک و سند دارم که اصلا بنیان این رژیم خشونت بار از همین انجمن های اسلامی شکل گرفت.........ننگ بر اعضای انجمن های اسلامی.........و جالب اینجاست که امروز همین پدرسوخته های انجمن اسلامی خود را بشکل مبارزین جلوه می دهند......به این انجمن های اسلامی باید گفت چوب دو سر شکلاتی........و لابد بعد از سقوط این رژیم٫ دوباره بشکل دیگر خود را وارد رژیم بعدی می کنند.......هموطنان مبارز باید بیدار باشند.....
marshall shokouhi/ facebook/ linked in/ google/ an
Sun, 4 Jun 2017 11:33 EDT
هر سفیر و کنسولی آمد٫ از قبلی ها جاکش تر / و دزد تر / و پدرسوخته تر بود..........
هر سفیر و کنسولی آمد٫ از قبلی ها جاکش تر / و دزد تر / و پدرسوخته تر بود.....همه شون ساکنان یک فاضلاب هستند.....

Post a comment on this page

We invite you to share your experiences with the Iranian Embassy — obtaining visas and other services, locating the building, and so on. Your comments may be seen by the public, so please do not include private information.

Your name
Headline
Your message
Max 2000 characters
 

This web site is not operated by the Embassy and your comments and questions will not necessarily be seen by its staff. Please note that this is not a forum for broad debate about the foreign policy of Iran, and such topics will be deleted.