Iranian flag Embassy of Iran in Manila

Address2224 Parasio St.
Corner Pasay Road
Dasmarinas Village
Makati City, Metro Manila
Philippines
PostalPO Box 1629
Phonelocal: (02) 888.4757
international: +63.2.888.4757
Visas & Consularlocal: (02) 892.7183
international: +63.2.892.7183
Faxlocal: (02) 888.4777
international: +63.2.888.4777

Comments on this Embassy

marshall shokouhi
Sat, 19 Jan 2019 18:12 EST
این جانور یکی از مزدوران سر سخت حکومت آخوندان است.
این جانور یکی از مزدوران سر سخت حکومت آخوندان است.

نامش احمد مخملی است٫ و سال ها در مانیلا اقامت داشته. عضو اصلی انجمن اسلامی مانیلا بود ٫ و این جانور وحشی گروهی تشکیل داده بود از یاغی ترین و وحشی ترین و نامردترین ایرانیان پیرو خط خمینی دجال٫ و با چوب و چماق چاقو هموطنان آزادیخواه را مجروح می کرد.

این پدرسوخته تروریست بهمراه گروهی دیگر از یاغیان این انجمن نکبت اسلامی٫ با نامردی و وحشی گری صدها تن از هموطنان خود را چنان از مراجعت به ایران بوحشت انداخت و ترسانید٫ که هر کدام از هموطنان ناچار بکشور های دیگر پناهنده شدند٫ و یا به سازمان ملل پناه بردند.

این بی شرف ها شب ها بمانند گرگ وحشی بخانه های مخالفین خود حمله ور می شدند و با نامردی تمام بجان هموطنان می افتادند. درین درگیری ها یک دانشجوی ۱۹ ساله را بنام شاهرخ بضرب چاقو بقتل رساندند٫ و با پول رشوه از مجازات گریختند.

مدتی بعد ما مبارزین آزادی موفق شدیم که سران این انجمن نکبت اسلامی را توسط پلیس این کشور دستگیر و با پس گردن آنها را ازین کشور اخراج کردیم.

این بی شرف های بی وجدان همینکه به ایران اخراج شدند٫ بجای محاکمه این جنایتکاران٫ جمهوری موقت اسلامی بهترین شغل ها را به آنها اهدا کرد.

این احمد مخملی که سر دسته این گرگ های وحشی بود بسمت رئیس اداره کشتیرانی ایران در ژاپن منصوب شد.
عکس این جانور وحشی را بایگانی کنید تا در روز عدالت بسزای جنایات خود برسد.
این تروریست نامرد اکنون در تهران مشغول ساختن مسجد است و ادعا دارد که بخاطر تقرب الله به هوطنان خودش چاقو زده است.

هموطنان گرامی٫ این آقای احمد مخملی هزار باز از آن خلخالی جنایتکار و آمکش بی وجدان تر است.
این پدرسوخته باعث شد تا هزاران دانشجوی وطن دوست از مراجعت به وطن خودشان صرف نظر کنند٫ و در کشورهای دیگر آواره و سرگردان بمانند.

براستی که ننگ و نفرین بر این جنایتکاران بی وجدان.
نامش و عکسش را بایگانی کنید.
--------------------------------------------------این احمد مخملی بی شرف نامرد خمینی پرست بود.....ما دانشجو بودیم و این پدرسوخته با دارو دسته اش به دانشگاه ها حمله ور می شدند و ما را بزور به انجمن اسلامیشان می بردند و کتک می زدند که مثلا چرا برای سخنرانی امام خمینی نیامده اید؟
خب ۷۰۰۰ دانشجو بودیم و آمده بودیم درس بخوانیم نه سینه زنی کنیم٫ اما این جانوران وحشی حتی کتاب های ما را هم پاره می کردند ......در رستوان ها هم بما حمله ور می شدند که شما چرا درین رستوران که خوک می فروشند غذا می خورید؟ حالا نگاه کنید که ما داشتیم ماهی با برنج می خوردیم٫ و این بی شرف ها بشقاب های برنج ماهی را از روی میز پرت می کردند.....این اوزگل ها حتی فرق خوک با ماهی را تشخیص نمی دادند.....حمله ور می شدند و با موتور سیکلت فرار می کردند...
این احمد مخملی پدر سوخته پدر بزرگ تمام پاسداران بود. اصلا سپاه پاسداران را این آقا به خمینی دجال پیشنهاد کرده بود.
سفارت ایران شاهنشاهی را هم بزور تسخیر کردند و سفیر و کنسول آن زمان و همه کارمندان آن سفارت را شدیدا کتک زدند و زخمی کردند. حتی پول های سفارت را بین خودشان تقسیم کردند و موتور و اسلحه خریدند..
بوجدان پاک هر انسانی سوگند که اینها که نوشتم همه حقیقت محض است٫ و ابدا زیاده روی هم نکرده ام.
اگر کژ نوشتم کژی آن ِ من
اگر یاوه گفتم سزاوار من
بنام خداوند جان و خرد
که این اهرمن را ز ایران برد
marshall shokouhi
Tue, 8 Jan 2019 00:31 EST
خمینی ملعون یک فتنه گر بیسوادی بود
شیعیان یه مشت دیوانه روانی هستند.

شیعیان ملا خمینی که از همه روانی ترند٫ و خرافاتی تر و وحشی تر.
اگر اسلام قبلا یک جو ارزش و احترام داشت٫ الان دیگه موجب خنده و مسخره جهانیان شده٫ و بریش ملا خمینی دارن می خندند.....

سینه زنی با موسیقی پاپ در خارج.......قمه زنی و کوبیدن سر و صورت خودشان......فحشا و سکس در تمام امور فرقه شیعه.....

امروزه در بسیاری از کشورهای خارج بجای دیدن فیلم های فکاهی٫ به اعمال و رفتار شیعیان نگاه می کنند و قح قح قح می خندند.....

بنام خداوند جنگ و نبرد
که آبروی رفته باز آورد
marshall shokouhi
Sat, 22 Dec 2018 17:50 EST
خمینی ملعون یک فتنه گر بیسوادی بود
چیزی که بسیاری از ایرانیان خمینی پرست هنوز نفهمیده اند:

خمینی ملعون یک فتنه گر بیسوادی بود.....لجباز و یک دنده و بی رحم.

این پدرسوخته همان لحظه ورود به ایران در تمام منطقه فتنه انداخت و مسلمانان منطقه را خشمانه بجان هم انداخت......حتی در قرآن خودشان هم گفته شده که فتنه از قتل بد تر است. پس این پدرسوخته به چیزی هم معتقد نبود که...... < خب در قتل امکان دارد فقط یکی دو نفر کشته شوند٫ اما در فتنه هزاران بلکه ملیون ها انسان کشته می شوند....مثل فتنه جنگ جهانی.....مثل فتنه انقلاب اسلامی....خب انقلاب اسلامی هم یک فتنه بود برای ایجاد جنگ و قدرت طلبی.....

پس این خمینی فتنه گر بهیچ وجه قابل احترام و ستایش نیست.......و این آخوندان پدرسوخته شیعه هم هرکدامشان یک فتنه گر بی رحم و بی وجدان هستند...
marshall shokouhi
Sat, 3 Nov 2018 04:40 EDT
طرفداران جمهوری اسلامی٫ که در خارج از کشور زندگی می کنند٫ خطرناکتر / و کثیف تر / و نامرد تر / و بی شرف تر از خود آخوندان هستند..
جمهوری اسلامی یعنی جمهوری دزدان بغداد! حکومت دزدان بغداد در ایران.
---------------------------------------
جمهوری اسلامی یعنی جمهوری دزدان بغداد! حکومت دزدان بغداد در ایران.

علی خامنه ای دزد. سپاه پاسداران دزد. جمیع آخونداندزد دزد....قضات جمهوری اسلامی دزد....وزیر و سفیر و کنسول دزد دزد......تجار رژیم دزد دزد...

نه تنها رهبر ایران دزد است
که در این حکومت بسیار دزد است.
marshall shokouhi
Sat, 15 Sep 2018 12:26 EDT
طرفداران جمهوری اسلامی٫ که در خارج از کشور زندگی می کنند٫ خطرناکتر / و کثیف تر / و نامرد تر / و بی شرف تر از خود آخوندان هستند..
طرفداران جمهوری اسلامی٫ که در خارج از کشور زندگی می کنند٫ خطرناکتر / و کثیف تر / و نامرد تر / و بی شرف تر از خود آخوندان هستند....

این پدرسوخته ها دشمن آزادی و دمکراسی هستند٫ اما خودشان و خانواده کثیف شان درین کشور ها زندگی می کنند.....این پدرسوخته ها از تمام مزایای آزادی و دمکراسی استفاده می کنند٫ و لذت می برند٫ اما همین آزادی را برای مردم خودشان نمی خواهند.....

این پدرسوخته های هوادار رژیم ایران در خارج از کشور همه گونه زهرماری می خورند٫ همه گونه مشروبی می خورند٫ و همه گونه لباس های زننده هم می پوشند٫ در کازینو ها قمار می زنند٫ مواد خدر مصرف می کنند٫ اما بر علیه غرب و سیستم دمکراسی هستند.....

مرگ و ننگ بر هواداران حکومت ایران که در خارج زندگی می کنند......این بی شرف ها از خود آخوند هم کثیف ترند....
marshall shokuhi
Wed, 5 Sep 2018 11:12 EDT
xxxxxxxxxxx
با وجود تنفر زیاد مرمان ازین حکومت ظالم٫ امکان در گیری شدید و مبارزه خشونت آمیز زیاد است...

می گویند مبارزه بدون خشونت.... ای بابا اصلا امکان ندارد... شدت درد و ظلم و تنفر مردمان چنان زیاد است که مپرس.....امکان درگیری خشونت بار بسیار زیاد است.
Chona Billeran
Fri, 8 Jun 2018 11:10 EDT
Salam everyone I just want to ask what is the documents needed to go in Iran except of pass port and plane ticket if anyone should answer my comments I am heartily appreciated thank you
shokouhimarshall
Fri, 30 Mar 2018 10:41 EDT
xxxxxxxxx poem for criminal clergies in Iran
برایم روضه بیجا مخوان شیخک
که از کیش تو من بیزار بیزارم

ز لعنینت از آن عمامه و ریشت
ز آئین دروغینت چه بیزارم

ز تسبیح و عبا و روی اخمویت
از آن تازی امامانت چه بیزارم

ز حزب الله و نصرالله و گند الله
دگر از نام الله هم دل آزارم

ازین یاوه سرائی های تو شیخک
ز روی مسجد و منبر دل آزارم

دل آزام ازین بازی تو با دین
ازین داروی دین تو چه بیمارم

از آن جوجه بسیجی های بی وجدان
صدای بی حجابان را بیاد دارم

بیاد دارم هنوز زحم صدا ها را
همه جای چماقش را به تن دارم

مکن خوابم دگر با قصه مذهب
که من زین یاوه ها بیدار بیدارم

برایم روضه بیجا مخوان شیخک
که من کافر ترین کافر کفارم

کجا ترسم به چوب و دار و تکفیرت
که من از سربداران سر ِ دارم

نمی ترسم که من فرزند ایرانم
کنون پیراهن رستم به بر دارم

مکن رنگم دگر با خامه مذهب
برو شیخک که من استاد این کارم

من تو شیخ اگر روزی رسیم آخر
بدان من از تو یک دنیا طلبکارم

بمن تو عشق و آزادی بدهکاری
جوانی را که دادم من طلبکارم

طلبکارم ز تو جان جوانان را
هنوز خون ندا را من طلبکارم

بتاز شیخک کنون بر است بیدادی
که فردا من سوار اسب بیدارم

که تو از تیره شب هایی و من نورم
خرد پندارم و گفتار و کردارم

رسد نور خرد روزی به تاریگی
اگر چه این زمان بی یار بی یارم

نمی بندم زبان تا صبح آزادی
اگر در بند و یا بر چوبه دارم

بدان شیخک که شامی سحر دارد
ز بهر این سحر هر دم به پیکارم.
marshall shokouhi
Sun, 11 Feb 2018 18:14 EST
REVOLT AGAINST THE GOVERNMENT IN IRAN / FEB. 12, 2018
THE IRANIAN PEOPLE ARE NOT CELEBRATING THEIR MISERABLE REVOLUTION AT ALL ,,,,, BUT INDEED THEY ARE CONDEMNING THEIR GOVERNMENT NATIONWIDE,,,

IN ALMOST ALL THE CITIES IN IRAN PEOPLE ARE REVOLTING AGAINST THEIR REGIME,,
marshall shokouhi
Sun, 21 Jan 2018 15:19 EST
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
٫ ازافشا شدن جنایات جمهوری اسلامی در سراسر جهان.

امروز جنایات رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران بر ملا شده٫ و مردمان سراسر جهان با مردم ایران همدردی می کنند......تنها چند کشور در جهان هنوز جنایات رژیم ایران را سانسور می کنند.

از جمله: دولت انگلستان......سوریه....حزب الله لبنان.....کره شمالی.....کشور تقلبی ترکیه....حکومت فیلیپین که حتی یک خبر کوچک نیز از اوضاع ایران گزارش نمی دهد.......
حکومت فیلیپین با دریافت ده ها ملیارد دلار سرمایه از جمهوری اسلامی٫ تا کنون هیچگونه گزارش و حتی کوچک ترین خبری از اوضاع ایران گزارش ننموده است.....

و همچنین چند کشور آفریقائی که ثروت ایران را می بلعند......و دولت ونزوئلا.....

Post a comment on this page

We invite you to share your experiences with the Iranian Embassy — obtaining visas and other services, locating the building, and so on. Your comments may be seen by the public, so please do not include private information.

Your name
Headline
Your message
Max 2000 characters
 

This web site is not operated by the Embassy and your comments and questions will not necessarily be seen by its staff. Please note that this is not a forum for broad debate about the foreign policy of Iran, and such topics will be deleted.