Iranian embassies in nearby countries

» Indonesia

» Malaysia

» Thailand

» Vietnam

Iranian embassies worldwide

Other embassies and consulates in Manila

Iranian flag Embassy of Iran in Manila

Address2224 Parasio St.
Corner Pasay Road
Dasmarinas Village
Makati City, Metro Manila
Philippines
PostalPO Box 1629
Phonelocal: (02) 888.4757
international: +63.2.888.4757
Visas & Consularlocal: (02) 892.7183
international: +63.2.892.7183
Faxlocal: (02) 888.4777
international: +63.2.888.4777

Comments on this Embassy

Showing comments 1–10 of 510, newest first.
1 2 3 ... 49 50 51 > >>
MARSHALL SHOKOUHIU
Tue, 24 Nov 2015 13:35 EST
ایران امروز یک اجتماع عادل نیست......
ایران امروز یک اجتماع بسیار ظالم و بی رحمی است.......اجتماع که می گویم منظورم همه مردمان نیستند٬ بلکه بمعنی سیستم اجتماعی است ....روش و مدل کار و رسم اجتماعی است که ظالم و بی رحم شده.....بقول فرنگی ها نورم اجتماع است . < نورم >...

ظالم و بی رحم ازین جهت که حقوق حقه اکثر مردمان پایمال شده.....اکثرثروتمندان سرمایه دار سوار گردن فقیر و یتیم و بیکاران شده اند.....لطف و مرحمت و اعتماد به صفر رسیده.....جرم و جنایت بالا گرفته.....طلاق و جدائی زیاده شده....تفریح شادی کم شده......زندانی و حشونت دولت بر مردمان که مگو و مپرس.....فشار و تکبر صاحبخانه ها برمستأجرین کم در آمد زیاد شده.......دزد و کلاش و کلاهبردار فراوان شده........
ارتباط خانواده و دیدین قوم خویشان کم شده.....................حالا باید پرسید که مقصر اینهمه کژی و نادرستی اجتماع کیست و چیست؟

علت بوجود اینهمه سنگ دلی و نادرستی در اجتماع ما چست؟
فقط یک دلیل دارد و آن هم حکومت ملایان است کهدبا تکیه بر فرهنگ عرب و اسلام این اوضاع را بوجود آورده اند....و بخوبی هم ثابت شده که اسلام و قوانین فرسوده آن نتوانست کشور را خوشبخت کند...........خب ملاحظه کنید که بجز ظلم و زور و اجحاف و نابرابری و جنگ و فقر و فحشا و جدائی و شک و فساد چه آورده اند ؟ ؟

این بی عدالتی و ظلم نیست در اجتماع ما ؟ این بی مهری و دشمنی نیست بر مردمان با فرهنگ ایرانی تبار ؟
MARSHALL SHOKOUHIU
Fri, 20 Nov 2015 06:43 EST
state of israel
WE THE PERSIANS ACCEPTED DE FACTO ISRAEL IN THE AUTHORITY OF CYRUS ALONE 2500 YEARS AGO,,,,,,,,THEREFORE WE THE REAL PERSIAN RECOGNIZED THE STATE OF ISRAEL, WITH LOVE AND RESPECT ,,,,,,,,THIS IS TO BE NOTED THAT WE THE REAL PERSIANS DO NOT RECOGNIZE THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN AS OUR LEGITIMATE GOVERNMENT,,,,,,
MARSHALL SHOKOUHIU
Sun, 15 Nov 2015 13:03 EST
سپاه پاسداران ایران نیز یک سازمان تروریستی است.
سپاه پاسداران ایران نیز یک سازمان تروریستی است.

سازمان تروریستی سپاه پاسداران باید جزء لیست تروریست ها باشد.
MARSHALL SHOKOUHIU
Sat, 14 Nov 2015 06:53 EST
تروریست هایی جمهوری اسلامی در فرانسه
بنظر می رسد که جمهوری اسلامی ایران درگروگان گیری و تیراندازی در فراسه دست داشته......در بعضی از نوار ها انگار صدای چند کلمه فارسی بگوش می رسید.
MARSHALL SHOKOUHIU
Tue, 10 Nov 2015 21:02 EST
.مرگ بر اعدام..مرگ بر اسلام
هیچ کس را نباید اعدام کرد.

بهر جرمی بهر گناهی.....اندر فرهنگ ایران..
گنه کرده را پند پیش آوریم
چو دیگر کند بند پیش آوریم

چه سیاسی چه دینی اعدام کار بسیار بی فرهنگی است...و فرومایه و زشت و پست......
تنها کسی که درین زمان بخصوص مستحق و لایق اعدام است ٫ آخوند است و پاسدار و بسیجی.....فقط یکبار .....فقط یکبار ...فقط یکبار اعدام جایز است برای عدالت.....فقط یکبار اعدام دسته جمعی برای رضایت پدرکشته گان٬ و برای آموزش خوندان این کشور که طعم اعدام را بدانند چیست....

نخیر قربان مغلطه نمی کنم و درست گفته ام......اعدام بد است٫ اما بخاطر بستن دفتر اعدام در ایران٫ آخرین اعدام لازم است......بنده بعنوان یک ایرانی و داشتن فقط حق یک رأی و یک نظر٫ خواهان اعدام ۹۹ در صد از آخوندان کشورم هستم.....بعلاوه اعدام جمعی از مجاهدین......

این دو فراوان انسان کشته اند.....و خواهند کشت......
مرگ بر اسلام...مرگ بر بنیان جمهوری اسلامی....
MARSHALL SHOKOUHIU
Sun, 8 Nov 2015 15:53 EST
iran is a terrorist state
همکشوران گرامی بدانند که خارجی ها هم گفتار ما را می بینند. پس لازم است گاهی به انگلیسی هم بنویسم. و سؤتفاهم نشود....که بدانند همه مردم با این رژیم موافق نیستند....مخصوصا با سازمان تروریستی حرب الله.....

TO BE NOTED THAT HEZBOLLAH IS THE MOST DANGEROUS TERRORIST ORGANIZATION IN THE WHOLE WORD,,,..THE ONLY SOLUTION TO CRUSH THIS ORGANIZATION IS TO CHANGE THE IRANIAN REGIME,,,
marshall shokouhii
Mon, 26 Oct 2015 15:36 EDT
ONE MILLION HITLERS AND 2 MILLIONS GESTAPOS IN IRAN,
A million religious dictators, and two millions approximately wild animals called revolutionary guards doing well in my country Iran, in fact they are doing much better than before, do you know why?
That,s because of the recent favor which Mr. Imam Obama bestowed upon them by the recent nuclear deal,,,,,,,,oh boy they are as happy as pigs in the mud,,,,,/ why?
15 years more they will remain in power because of that classic nasty deal, and still the possibility of nuclear bomb exists, and they have much time and more funds to pursue their godly ambition,,,,,,,,and to crush more oppositions, and to execute more innocent people, and off course to provide money and weapon to their fellow terrorists in the region,,,,,,
OH BOY THAT,S BINGO,
I Marshall Shokouhi write what is right, and I am responsible for all that i wrote so far,,,,,
MARSHALL SHOKOUHIU
Mon, 26 Oct 2015 15:34 EDT
هموطنان مبارز٫ در فیس بوک
تنها مردم ایران نیستند که باید برای آنها بنویسم و افشاگری کنیم٫ بلکه مردمان جهان هم باید به جنایات رژیم ملایان آگاه شوند......اینستکه بنده بزبان انگلیسی می نویسم٫ و سؤتفاهم نشود زیرا بنده ۳۷ سالست که در خارج زندگی می کنم و ایران را هم اصلا درین مدت ندیده ام٫ اما از اوضاع و احوال کاملا با خبرم......

بگذارید مردمان جهان هم این رژیم جنایتکار را بشناسند و با ما همدردی کنند و بدانند که چه می گذرد............رسوائی رژیم وظیفه ملی ماست.....در سراسر جهان...
MARSHALL SHOKOUHIU
Sun, 25 Oct 2015 00:43 EDT
فردوسی قرن ۲۱منم / بله من
بسی رنج بردم سی و پنج سال
نوشتم شب و روز ز جنگ و شکال
برانگیخته ام هر یل ِ ارجمند
که داند بهای ِ دل ِ دردمند
سخن ها ز جنگ و نبرد گفته ام
بمانند فردوسی ِ توسیم سفته ام
چنان رنج بردم درین سال ها
که فرهنگ ِ میهن دهم بال ها
بپرواز خواندم جوانان ِ میهن پرست
که بالا برند پرچم پارسیان را بدست
ببالا برنند نامِ ایران زمین
بکوشند به فرهنگ ِ این سر زمین
بدادم نشان های مردی بدست
بدست جوان میهن پرست
بسی رنج بردم درین پنج و سی
نه زر بر گرفتم ز هر ناکسی
اگر رنج بردم نیم دردمند
ز گنجی که یافتم ز ِ نام ِ بلند
چو نام بلند آید اندر بر هر کسی
زر و سیم مانند چو کاه و خسی
نه من در پی ِ سیم کوشیده ام
نه جامه ز زر نیز پوشیده ام
زر و سیم من گنج ِ فرهنگ ماست
همین است گنجی که در دست ماست
بفرهنگ ایران بکوش ای پسر
تو ای دختر پارسی ِ تاج سر
افرهنگ تازی بهل بر زمین
که این دشمن ماست اندر کمین
بنام خرد من سخن گفته ام
چو فردوسی توسیم سفته ام
نوشتم همان سان که او می نوشت
ز جنگ و نبرد اندرین سر نوشت
من ماشال شکوهی شاگرد کوچک فردوسی.
marshall shokouhii
Thu, 22 Oct 2015 04:37 EDT
united sate policy is crazy,,,
U,S POLITICIANS HAVE SCHIZOPHRENIA,
AND ANTI SOCIAL PERSONALITY,

I am studying the norm and behavior of U,S politicians since 50,s / and i noticed so many abnormal behavior in the U,S policy and frequent changes.

well, i am not living in ,U,S, and no need to be there actually to analyze the political machinery. i am just living in a planet they call it Earth, and i am pretty aware of my surroundings,,,,,,,,

Today friend, tomorrow foe,,,,today good, tomorrow bad,,,,,i love you hate you, love you hate you,but i want you,,,,

Just as humans who have physical and mental ailment, U, s political machinery has also mental ailments...

if the United State had really a healthy system that runs perfectly and steady without any changes and trouble from the start, and all the politicians follow suit, then today we would have a better world of understanding,,,,

Post a comment on this page

We invite you to share your experiences with the Iranian Embassy — obtaining visas and other services, locating the building, and so on. Your comments may be seen by the public, so please do not include private information.

Your name
Headline
Your message
Max 2000 characters
 

This web site is not operated by the Embassy and your comments and questions will not necessarily be seen by its staff. Please note that this is not a forum for broad debate about the foreign policy of Iran, and such topics will be deleted.