Iranian embassies in nearby countries

» Indonesia

» Malaysia

» Thailand

» Vietnam

Iranian embassies worldwide

Other embassies and consulates in Manila

Iranian flag Embassy of Iran in Manila

Address2224 Parasio St.
Corner Pasay Road
Dasmarinas Village
Makati City, Metro Manila
Philippines
PostalPO Box 1629
Phonelocal: (02) 888.4757
international: +63.2.888.4757
Visas & Consularlocal: (02) 892.7183
international: +63.2.892.7183
Faxlocal: (02) 888.4777
international: +63.2.888.4777

Comments on this Embassy

Showing comments 1–10 of 452, newest first.
1 2 3 ... 44 45 46 > >>
marshakk shokouhi
Sat, 18 Apr 2015 06:38 EDT
reply
berid ja kesh haye sefarati
marshakk shokouhi
Sat, 18 Apr 2015 06:37 EDT
the hell with Islam
Muslims are so idiots,,,,ignorant, yet proud,,,,
marshakk shokouhi
Sun, 12 Apr 2015 02:22 EDT
crimes of Iranian pro Khomeini in manila
جمهوری اسلامی هم بمانند یورش تازیان سوار گردن مردم شد.
همانگونه که اسلام با شمشیر دو سر آمد.

طرفداران ملا خمینی هم با اعمال رادیکالی و خود سرانه مردمان را در محاصره و کنترل خود گرفتند......جای پای خشونت و هموطن ستیزی طرفداران خط امام٫ درمانیلا که من زندگی می کنم داستان بزرگی است که دوست دارم هموطنان بشنوند.

در اوایل انقلاب بنده درین کشور دانشجو بودم٫ و این پدر سوخته های طرفدار خط امام٫ بخانه های دانشجویان هموطن خود حمله می کردند٫ درست مثل همین تروریست های سوریه و عراق.

می پرسدند آیا شما طرفدار خمینی هستی یا نه؟ شیعه هستی یا نه؟ اگر نبودی با مشت و چوب و اسلحه بتو حمله می کردند. اگر در خیابانی گذر می کردی و ترا می دیدند٫ ده دوازده ترا محاصره می کردند و بازجوئی.

چرا به سفارت نمی آئی؟ چرا در سینه زدنی امام حسین حاضر نمی شوی؟ چرا در رستوران مسیحی غذا می خوری؟ نا گفته نماند که عده ای را بقصد کشت کتک می زند. اگر هم به پلیس فاسد مانیلا هم شکایت می کردی پلیس ها را همم خریده بودند.

حمله به بهائی ها٫ به مسیحیان ایرانی٫ حمله به چند ایرانی نصرانی و غیره در دفتر خاطرات نوشته شده که بعد ها چاپ خواهم کرد.

این وحشیان هوادار خمینی٫ یک انجمنی تشکیل داده بودند بر ضد شاه فقید. هر کس جزء گروه آنها نبود باو حمله می کردند. و با گزارش تقلبی ارز تحصیلی او را قطع می کردند.

البته گناه باز از خود اسلام است. در اسلام ناب محمدی به این اعمال می گویند جز ناسیه. یعنی یا بما ملحق شو٫ یا خراج بده٫ و یا وارد جنگ شو.

این را نوشتم که هموطنان گرامی خیال نکنند که شیعه از سنی بهتر است. اجبار و بزور پذیرفتن اسلام ٫ یک امر تابت شده است .....

یا مرا بپذیر یا ترا می کشم. اینست اسلام ناب محمدی.

این پدرسوخته های انجمن اسلامی در مانیلا٫ که تتوسط شخصی بنام شیخ محمود اداره و رهبری می شد٬ گروهی داشت بنام گروه ضربت. یاغیانی درین گروه بودند که همه لات و الواط و چاقو کش بودند و بسیار هم بی رحم. بزرگان این دسته اشخاصی بودند بنام های: احمد مخملی. یکنفر معروف به مصطفی لجن. صمدی که اکنون در بخش فرهنگی ایران پادوئی می کند. منصور کامپوچیان. حسن کریمی اصفهانی. حسین واعظی. و ده ها نفر دیگر که ششاید ۲۰۰ نفر را مجروح کردند٫ و یکنفر را هم کشتند بنام شاهرخ ۱۹ ساله.

یک داستان ازین کشتن بگویم که به دروغ های دولت جمهوری اسلامی آگاه شوید:
شاهرخ را که کشتند این بیچاره دانشجو بود و هیچ گناهی نداشت بجز نرفتن به انجمن اسلامی. او را چند نفری با چاقو کشتند. هنگامیکه ما داشتیم جنازه این بد بخت را بفرودگاه می بردیم این تروریست های خط امام دو نارنجک بطرف ما پرتاب کردند٫ و ۶۳ نفر زخمی شد و دو نفر هم از اهالی این کشور کشته شد که باز با رشوه بسیار تمامش کردند و سر و صدا خوابید.

رکورد این حادثه هنوز در بیمارستان < حیات > در ناحییه نزدیک فرودگاه موجود است.

خب حالا دروغ و پنهان کردن حقیقت را توجه کنید: < فردای آنروز روزنامه های ایران گزارش دادند که ضد انقلابیون ببطرف برادران ما نارنجک پرتاب کردند > ...

از همین خبر بود که به جمهوری اسلامی بی اعتماد شدم. متنفر شدم. شوکه شدم.
شما را بخدا دروغ و ناجوانمردی را نگاه کنید؟ کتمان حقیقت را نگاه کنی؟

تازه این شروع دروغ های ملایان بود٫ و امروز هم می بینیم که چه بیشرمانه دروغ می گویند.
marshakk shokouhi
Thu, 9 Apr 2015 19:17 EDT
هله هشدار....هله هشدار....هله هشدار ATTENTION,,,, ATTENTION,,, ATTENTION,,,
مردمان ایران جدا از حکومت ایران هستند....دو قطب مخالف.
مردمان ایران زندانی هستند و حکومت ایران هم زندانبان...
ATTENTION INTERNATIONAL COMMUNITY:
IRANIAN PEOPLE ARE QUITE SEPARATED FROM THE GOVERNMENT...,,THE PEOPLE ARE PRISONERS, AND THE GOVERNMENT IS JAIL GUARD,,,,,,THIS IS TO BE NOTED,,,,,
marshakk shokouhi
Wed, 8 Apr 2015 20:57 EDT
insult or revealing the truth?
یک حزب اللهی مزدور بمن نوشته که: مارشال چرا بمقدسات ما توهین می کنی؟

جواب فرمودم که: بسیار بسیار هم خوب فرمودم که توهین می کنم. زیاده هم جر بزنی به خودت و جد و آبادت هم توهین می کنم..... خب مردیکه حزبکی همین مقدسات نکبت تو کشور سربلند مارو خوار ترین کشور جهان کرده.....همین عقیده و مقدسات نکبت تو هم باعث ماندن این رژیم پدرسوخته شده....

اگه ایرانی هستی مقدسات تو فرهنگ و زبان توست. آئین طلائی نیاکان توست پدر بیامرز.
کوروش برگ....زرتست آموزگار....اهورای ایران زمین....شاهنامه فردوسی.....و.....و.....و.......
marshakk shokouhi
Wed, 8 Apr 2015 19:02 EDT
بگور پدر مکه و مکه روان
آنانکه به سر در طلب کعبه دویدند
عرب های سودی آنجایشان را بدریدند ...

رفتند در آنجا که ببینند خدا را
جز چند عرب هرزه و بچه باز ندیدند

ای کره خران کعبه همینجاست همیجاست
این خانه دل هاست که مردم بخریدند

آن خانه که اکنون در آنجا به طوافی
مردان سعودی به کول پسر تو بلمیدند...

خاک بر سرت. خوبت بشه..
marshakk shokouhi
Tue, 7 Apr 2015 22:45 EDT
66666666666666666666
اگر می خواهید ایرانی زنندگی کنید؟
اگر اندیشه ایرانی دارید٫ و می خواهید که
آزاد و سربلند و شاد زندگی کنید پس از اندیشه اسلامی دوری کنید.

< از اندیشه اسلامی دوری کنید >
< از اندیشه و فرهنگ ایرانی خودمان پیروی کنید >

افرهنگ تازی پلد است پسر
تو ای دختر ِ پارسی ِ تاج سر

چرا جامه ی روسپیان تن کنی؟
چرا شال ِ تازی بگردن کنی؟

چرا نام بت های از بر کنی
اهورای ِ ایران ز سر در کنی؟

نه اینست کیشی که پنداشتی
که جان و تن خویش بدان کاشتی

فریب است این کیشه ی تازیان
سراسر پر از درد و رنج و زیان

به آغوش ِ زرتشت ِ آموزگار
اهوراست خداوند ِ این روزگار

بنام خداوند جان و خرد
که این کیش ِ تازی ز ایران برد
------------------
تانک یو. من مارشال شکوهی محارب سنگین وزن. و مفسد فی الاارض....آره دارم شیر فاسد رو پرت می کنم وسط خیابون که فساد کنم.... قرآن رو هم دارم آتیش می زنم که فساد ایجاد بشه!
marshakk shokouhi
Tue, 7 Apr 2015 18:33 EDT
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
جنگیدن با این رژیم خونخوار تازی٫
جنگیدن فقط با گرز و شمیر نیست٫ بلکه جنگیدن مجموعه ای از کار هاست٫ و هر کس براهی و روشی می جنگد....
یکی در روبروی دشمن ایستاده است با گرز و شمشیر /
یکی با روشن کردن مردمان و افشا گری از شیوه دشمن/
یکی با نوشتن و جنگ فرهنگی٫ و کوبدن فرهنگ دشمنان/
یکی با تحریم و نخریدن روزنامه های دشمن٫ و نرفتن به مراسمات دینی آنها٫ و دهن کجی به آئین فرسوده آها/
هر کس به راهی و وظیفه ای و مسئولیتی می جنگد٫
شما در ایران / ما در خارج / پیوسته بهم / در یک ارتش جهانی بر علیه دشمن خانگی.......
marshall shokouhi
Fri, 30 Jan 2015 19:14 EST
nationalistic poem
برگی دیگر

از شاهنامه مارشال شکوهی٫
شاگرد کوچک افردوسی ِ طوسی:

نخست خالی بندی٬

افردوسی ِ طوسی امروز منم
بفرهنگ ایران زمین آهنم

سرایم به از آنچه او گفته بود
سخن ها ز راستی که او گفته بود

سرایم به از هر کسی در جهان
بمانند ِ فردوسی ِ مهربان

به بازوی ِ فرهنگ چنانم کلفت
که دشمن ز ترسم نخورد و نه خفت

گروهی که اشنیده اند نام ِ من
درین گیتی و اندرین انجمن

ستایش کنند آنچه من گفته ام
ز ِ فرهنگ ِ ایران سخن سفته ام

نگفتم یکی وآژه ِ از تازیان
نوشتم به فرهنگ ِ ایرانیان

چو یک زرگر ِ پارسی ِ کشته کار
نگینی بفرهنگ ِ ایران نهم یادگار

بسی رنج بردم درین سال سی
نه زر بر گرفتم ز ِ هر ناکسی

اگر رنج بردم نیم دردمند
ز گنجی که یافتم ز ِ نام ِ بلند
< دوستان گنجیه منند >

اگر صد خداونده ی ِ این جهان
بیایند به پیشم به گنجی گران

که من واهلم مردم ِ پیلتن
به تازی فروشم تن ِ خویشتن

خرمشان بیک بند ِ انگشت خویش
هراسان کنم شان که نایند به پیش

چو من افسرم سر بفرمان ِ جنگ
نترسم ز گرگ و ز شیر و پلنگ

اگر بد به ایران بیارند گمان
زمین را بدوزم بر ِ آسمان

همآنان که در کار ِ این کشورند
ز کفتاره و گرگ تیز دندان ترند
marshall shokouhi
Sat, 29 Nov 2014 02:14 EST
wooooo
از ره اسلام خدایا به بهشتم مفرست
جاکشانی است درین ره همه اهریمن زشت

Post a comment on this page

We invite you to share your experiences with the Iranian Embassy — obtaining visas and other services, locating the building, and so on. Your comments may be seen by the public, so please do not include private information.

Your name
Headline
Your message
Max 2000 characters
 

This web site is not operated by the Embassy and your comments and questions will not necessarily be seen by its staff. Please note that this is not a forum for broad debate about the foreign policy of Iran, and such topics will be deleted.