Iranian embassies in nearby countries

» Indonesia

» Malaysia

» Thailand

» Vietnam

Iranian embassies worldwide

Other embassies and consulates in Manila

Iranian flag Embassy of Iran in Manila

Address2224 Parasio St.
Corner Pasay Road
Dasmarinas Village
Makati City, Metro Manila
Philippines
PostalPO Box 1629
Phonelocal: (02) 888.4757
international: +63.2.888.4757
Visas & Consularlocal: (02) 892.7183
international: +63.2.892.7183
Faxlocal: (02) 888.4777
international: +63.2.888.4777

Comments on this Embassy

Showing comments 1–10 of 515, newest first.
1 2 3 ... 50 51 52 > >>
MARSHALL SHOKOUHIU
Wed, 3 Feb 2016 20:16 EST
شما همه نوکر و کافتید ای سفارتچی ها پس عوعو نکنید پدربیامرزان
January 30 at 1:42am
رهبران جمهوری نکبت اسلامی نمی دادند که خودشان نوکر هستند.
حکومت یعنی نوکر مردمان بودن.... خدمت گذار مردمان بودن.. فراش مردمان و مستخدم مردمان بودن٫ نه بالا نشینی و صاحب بودن پدر بیامرزان....اصلا کلمه حکومت محکوم است برای رهبران٫ زیرا مردم حاکم هستند نه رهبران....رهبر حکم نوکر را دارد ای مردمان چاپلوس.....رهبر البته یعنی رهبر انتخاب شده از طرف مردم٫ نه این اخوندان از راه رسیده و پریده و چپاول کننده.........شما آخوندان تماما حکم نوکر و کلفت را دارید جهت خدمت بمردمان پدر بیامرزان. عجب عو عو براه انداخته اید و خود را سگ مستقل می نامید........شماآخوندان بجز نوکر مردمان بودن هیچ وزنه ای نیستید در سطح انسانی........شما یک مشت رهزن هستید که بناحق انتخاب شده اید از طرف یک مشت جاهل و یاغی بنام پاسدار....و مردمان ایران شما را حتی به نوکری هم قبول ندارند٫ مگر عده ای خائن وطن فروش و خود فروش..
MARSHALL SHOKOUHIU
Wed, 3 Feb 2016 12:27 EST
notice
فقط زنان و مردان هرزه و پتیاره از جمهوری اسلامی دفاع می کنند.....
جمهوری اسلامی یک فاحشه خانه سیاسی است..........درود بر مبارزین آزادی و ننگ بر ایادی رژزیم آخوندی.......
MARSHALL SHOKOUHIU
Mon, 4 Jan 2016 16:10 EST
important / important
همکشوران گرامی خوب توجه کنید:

بنده حق دارم / و اجازه دارم / و وکالت دارم که هر دین و مذهبی را نقد کنم٫ و زیر پرسش ببرم.
چرا؟
بخاطر اینکه بنده هر زمانی تابع همه ادیان بوده ام. عضوی از همه ادیان بوده ام. خب مثل اکثر ایرانیان مسلمان زاده شده ام٫ و این دین بهتر از هر کسی می شناسم.

سپس بعد از ترک اسلام٫ ۵ سال هم مسیحی بوده ام٫ و بیش از ۲۰ سال مسیحیت را موشکافی کرده ام٫ و مسیحییت را هم رها کردم................و سپس وارد مذهب سیک های هندی شدم ٫ و در معبد این هندی ها هر روز حاضر بودم. < البته هر روز غذا مفتکی به رگ مبارک می زدم ٫زیرا در این دیوان های خلصه هندی ها همیشه غذا مفتکی به مردمان می دهند. اصلا همه مذهب این هندی ها فقط دادن غذاست و بس............ازین دین نیز خارج شدم٫ و بلافاصله رفتم سراغ یهودی ها که ببینم این ها چه می گویند؟ < البته تورات را از خودشان هم بهتر می دانستم >
به سفارت اسرائیل رفتم در مانیلا٫ و در مورد دین یهودیت پرس و جو کردم که آیا مرا می پذیرند که وارد دین شان بشوم؟ گفتند نخیر......گفتند که باید حتما از پدر و مادر یهودی متولد شده باشی تا بتوانی یهودی باشی٫ وگرنه از ما نیستی و ترا نمی پذیریم مستر مارشال.........دیدم که ای بابا پدر این پدربیامرزان انگار که بچه مچه های خدا هستند......انگار که خون خود خود خدای جاکش توی بدن شان هست. < ببخشید >........از یهودیت ازهمان دقیقه اول فرار کردم. تبعض خونی. تبعیض نژادی. و تبعیض مذهبی باعث استفرراغ من شد. گفتم به درک. و فوری برگشتم براه نیاکان خودم کیش فرخنده زرتشتی..........

پس بنابرین از بنده خرده مگیرید که ادیان را نقد می کنم٫ و نفرمائید که توهین می کنم٫ زیرا گفتن حقیقت توهین نیست٫ و حقیقت اینست که ادیان ابراهیمی و ادیان دیگر پیکر بشریت را تکه تکه کرده اند.............
sam salim
Thu, 24 Dec 2015 04:47 EST
This masage is for keivan Kefayati
Keivan Kefayati boarn in tehran iran with the passport number u28838518 expair 11/01/2019 born on 10/05/1981
I have document prove he was and may be yet job is smuggle, Human trafficking and related activity. it could be different person not the one we may see his name on the face book unless you know him by his face and his picture that is the same as its posted. therefore name that people accused of wrong doing, and write about
may not have any relation with the one has posted in face book or any other social media
MARSHALL SHOKOUHIU
Sun, 29 Nov 2015 20:37 EST
درود بر آزادیخواهان توجه.....توجه.... توجه:
طرح مارشال. تنها راه آزادی ایران طرح مارشال است همکشوران گررامی...صد بار نوشتم و خبردادم...صد بار گفته ام.........فقط زنان ایران هستند که کلید آزاادی هستند.

فرا می خوانم . فرا می خواانم تمام زنان ایران را که از همین امروز بدون حجاب و چادر نکبت اسلامی در خیابان ها ظاهر شوند.....بیرون بیایند و به محل کار خود بروند........

جمهوری اسلامی نمی تواند ۴۰ ملیون زن ایررانی را دستگیر کند و بزندان بیندازد......تازه در کشور های دیگر جهان زن ها بخاطر اعتصاب و اعتراض سراسیمه لخت و عور می شوند٫ و به هدف خود می رسند. و بخاطر دیگران حتی از جان خویشش می گذررند٫ و شما زنان ارجمند این آب خاک حاضر نیستید که ازین خربه کوبنده استفاده کنیید؟ که همه فشار ها هم بر شماست؟
انقلاب بزرگی تاریخی ایران همین است.......از شما تک تک اعضای این گروه می خواهم که یاری کنید و این طرح بنده به اجرا بگذارد..........هیچ راه دیگری نمی بینم و هیچ سخن دیگری نیز ندارم.......گفتگو بس است..........پیروز ما.
مارشال شکوهی.. طرح مارشال......
MARSHALL SHOKOUHIU
Tue, 24 Nov 2015 13:35 EST
ایران امروز یک اجتماع عادل نیست......
ایران امروز یک اجتماع بسیار ظالم و بی رحمی است.......اجتماع که می گویم منظورم همه مردمان نیستند٬ بلکه بمعنی سیستم اجتماعی است ....روش و مدل کار و رسم اجتماعی است که ظالم و بی رحم شده.....بقول فرنگی ها نورم اجتماع است . < نورم >...

ظالم و بی رحم ازین جهت که حقوق حقه اکثر مردمان پایمال شده.....اکثرثروتمندان سرمایه دار سوار گردن فقیر و یتیم و بیکاران شده اند.....لطف و مرحمت و اعتماد به صفر رسیده.....جرم و جنایت بالا گرفته.....طلاق و جدائی زیاده شده....تفریح شادی کم شده......زندانی و حشونت دولت بر مردمان که مگو و مپرس.....فشار و تکبر صاحبخانه ها برمستأجرین کم در آمد زیاد شده.......دزد و کلاش و کلاهبردار فراوان شده........
ارتباط خانواده و دیدین قوم خویشان کم شده.....................حالا باید پرسید که مقصر اینهمه کژی و نادرستی اجتماع کیست و چیست؟

علت بوجود اینهمه سنگ دلی و نادرستی در اجتماع ما چست؟
فقط یک دلیل دارد و آن هم حکومت ملایان است کهدبا تکیه بر فرهنگ عرب و اسلام این اوضاع را بوجود آورده اند....و بخوبی هم ثابت شده که اسلام و قوانین فرسوده آن نتوانست کشور را خوشبخت کند...........خب ملاحظه کنید که بجز ظلم و زور و اجحاف و نابرابری و جنگ و فقر و فحشا و جدائی و شک و فساد چه آورده اند ؟ ؟

این بی عدالتی و ظلم نیست در اجتماع ما ؟ این بی مهری و دشمنی نیست بر مردمان با فرهنگ ایرانی تبار ؟
MARSHALL SHOKOUHIU
Fri, 20 Nov 2015 06:43 EST
state of israel
WE THE PERSIANS ACCEPTED DE FACTO ISRAEL IN THE AUTHORITY OF CYRUS ALONE 2500 YEARS AGO,,,,,,,,THEREFORE WE THE REAL PERSIAN RECOGNIZED THE STATE OF ISRAEL, WITH LOVE AND RESPECT ,,,,,,,,THIS IS TO BE NOTED THAT WE THE REAL PERSIANS DO NOT RECOGNIZE THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN AS OUR LEGITIMATE GOVERNMENT,,,,,,
MARSHALL SHOKOUHIU
Sun, 15 Nov 2015 13:03 EST
سپاه پاسداران ایران نیز یک سازمان تروریستی است.
سپاه پاسداران ایران نیز یک سازمان تروریستی است.

سازمان تروریستی سپاه پاسداران باید جزء لیست تروریست ها باشد.
MARSHALL SHOKOUHIU
Sat, 14 Nov 2015 06:53 EST
تروریست هایی جمهوری اسلامی در فرانسه
بنظر می رسد که جمهوری اسلامی ایران درگروگان گیری و تیراندازی در فراسه دست داشته......در بعضی از نوار ها انگار صدای چند کلمه فارسی بگوش می رسید.
MARSHALL SHOKOUHIU
Tue, 10 Nov 2015 21:02 EST
.مرگ بر اعدام..مرگ بر اسلام
هیچ کس را نباید اعدام کرد.

بهر جرمی بهر گناهی.....اندر فرهنگ ایران..
گنه کرده را پند پیش آوریم
چو دیگر کند بند پیش آوریم

چه سیاسی چه دینی اعدام کار بسیار بی فرهنگی است...و فرومایه و زشت و پست......
تنها کسی که درین زمان بخصوص مستحق و لایق اعدام است ٫ آخوند است و پاسدار و بسیجی.....فقط یکبار .....فقط یکبار ...فقط یکبار اعدام جایز است برای عدالت.....فقط یکبار اعدام دسته جمعی برای رضایت پدرکشته گان٬ و برای آموزش خوندان این کشور که طعم اعدام را بدانند چیست....

نخیر قربان مغلطه نمی کنم و درست گفته ام......اعدام بد است٫ اما بخاطر بستن دفتر اعدام در ایران٫ آخرین اعدام لازم است......بنده بعنوان یک ایرانی و داشتن فقط حق یک رأی و یک نظر٫ خواهان اعدام ۹۹ در صد از آخوندان کشورم هستم.....بعلاوه اعدام جمعی از مجاهدین......

این دو فراوان انسان کشته اند.....و خواهند کشت......
مرگ بر اسلام...مرگ بر بنیان جمهوری اسلامی....

Post a comment on this page

We invite you to share your experiences with the Iranian Embassy — obtaining visas and other services, locating the building, and so on. Your comments may be seen by the public, so please do not include private information.

Your name
Headline
Your message
Max 2000 characters
 

This web site is not operated by the Embassy and your comments and questions will not necessarily be seen by its staff. Please note that this is not a forum for broad debate about the foreign policy of Iran, and such topics will be deleted.