Iranian flag Embassy of Iran in Manila

Address2224 Parasio St.
Corner Pasay Road
Dasmarinas Village
Makati City, Metro Manila
Philippines
PostalPO Box 1629
Phonelocal: (02) 888.4757
international: +63.2.888.4757
Visas & Consularlocal: (02) 892.7183
international: +63.2.892.7183
Faxlocal: (02) 888.4777
international: +63.2.888.4777

Comments on this Embassy

marshall shokouhi
Sun, 25 Apr 2021 07:18 EDT
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
همش بر میگرده به پدر.

اونایی که در ایران امروز براحتی زندگی می کنند٫ یا پدر مردم رو در آورده اند.... یا پدرسوخته اند....و یا پدرشان آخوند است....و یا بی پدر هستند.
وگرنه آدم های درستکار و زحمت کش دائم در رنج و مشقت زندگی می کنند.
marshall shokouhi
Sun, 29 Nov 2020 07:54 EST
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
هنرمندان و دانشمندان ایرانی که در خدمت ملا ها هستند٫ و برای ساختن بمب اتمی به آخوندان کمک می کنند٫ کشتن آنها به نفع بشریت است. حالا هر کسی که آنها را نابود کند مهم نیست....این پدرسوخته ها فقط بدنبال بمب اتمی هستند....اصلا آخوند جماعت نه تنها بخون ایرانیان تشنه هستند بلکه با تمام جهان سر جنگ دارند.
marshall shokouhi /ماشااله شکوهی
Wed, 16 Sep 2020 07:52 EDT
مرگ بر بنیان جمهوری اسلامی
ای دیپلمات های بیسواد و مزدور؍ اربابان بی شرف شما نوید را بقتل رساندند....تف بر مرام و مکتب و مذهب شما....تف بر مقدسات شما....تف به شرف شما کارکنان نامرد این سفارت و تف به حکومت ننگین شما....آید آنروز که حتی به بچه های داخل گهواره شماها هم رحم نمی کنیم.
Ton Sarabia
Sun, 16 Aug 2020 01:28 EDT
Visit Iran
Greetings! i would like to visit Iran if it is possible after the pandemic is over...inshallah. Would i be able to go to the ancient ruins of your country? thank you very much!
marshall shokouhi /ماشااله شکوهی
Fri, 7 Aug 2020 14:39 EDT
مرگ بر بنیان جمهوری اسلامی
منظورم از مبارزه بر علیه اسلام اینستکه با شیعه رافضی مبازرزه می کنم...شیعه غلوگر و خرافاتی و مشرک...مثل حکومت جمهوری رافضی ایران / وگرنه با اسلام تسنن و اهل جماعت مشکلی ندارم زیرا اهل تسنن یکتاپرست هستند و علی و حسین را بجای خدا نمی پرستند....
marshallshokouhiactivist@gmail.com
Fri, 3 Jul 2020 05:43 EDT
xxxxxxxxxxxxxx
سگ ها بمراتب بهترند از آخوند و پاسدار.

سگان از سگند مهر دانند چیست
شناسند خویشان و دانند کیست

سگان از سگ ِ خویشوندی ببینند به بند
همان دم بیاری بکوشند به خیزی بلند

تفو بر چنین مردم ِ خوار و زشت
همه ننگ باید بر ایشان نوشت

آخوندان و پاسداران هم همین گونه هستند و فقط گله خودشان را دوست دارند.
marshallshokouhiactivist@gmail.com
Wed, 13 May 2020 20:41 EDT
xxxxxxxxxxxxxx
چیزی که خیلی آخوندان را می سوزاند و جزغاله می کند ٫ دفاع و طرفداری از اهل تسنن است.
مثلا مثلا شما بگوئید که من مذهب سنی را انتخاب کرده ام٫ همین جمله مثل سیخ داغی است در تنبان آخوندان.....
حالا شما ممکنه که اصلا مسلمان هم نباشید و زرتشتی ومسیحی باشید٫ اما همین که گفتید اهل تسنن٫ آخوند جزغاله می شود.....میدانید چرا؟ چرا بخاطر اینکه در بدو اسلام سنی ها بودند که به مادران آخوند تجاوز جنسی کردند و رفتند٫ و کودکانی که ازین تجاوزات جنسی متولد شد همین آخوندان هستند.
marshall shokouhi
Sat, 16 Nov 2019 13:47 EST
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
سفارتخانه های جمهوری اسلامی در خارج را محاصره و تسخیر کنیم. این سفارتخانه ها متعلق بمردم ایران هستند و نه به جمهوری اسلامی.

همانگونه که در داخل کشور شهر ها را آزاد می کنند٫ هموطنان خارج از کشور سفارتخانه ها را اشغال کنند. اشغال کنیم.

سفارتخانه ها نیز مثل شهرهای ایران و خاک ایرانند.
marshall shokouhi
Thu, 22 Aug 2019 22:25 EDT
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
خب بابا این حکومت پدرسوخته جمهوری اسلامی ایران نفت و ثرت مردم ایران رو به عرب های منطقه هدیه میده٫ اونم در حالی که خود مردم ایران در فقر و رنج و گرانی و گرسنگی گرفتارند........

حالا بگور پدر جد آمریکا٫ اما خب راست میگه. راست میگه که پول این نفت ها میره واسه اعمال تروریستی اون مردیکه پاسدار قاسم سلیمانی.....میره واسه عرب هایی که قوم خویش این آخوندان پدرسوخته هستند.

حالا جالب اینه که این آخوندان میخان نوکر عرب ها باشند٫ اما عرب ها آخوندان رو به نوکری هم قبول ندارند.......
به امید سرگونی این رژیم نا ایرانی.
marshall shokouhi
Sat, 19 Jan 2019 18:12 EST
این جانور یکی از مزدوران سر سخت حکومت آخوندان است.
این جانور یکی از مزدوران سر سخت حکومت آخوندان است.

نامش احمد مخملی است٫ و سال ها در مانیلا اقامت داشته. عضو اصلی انجمن اسلامی مانیلا بود ٫ و این جانور وحشی گروهی تشکیل داده بود از یاغی ترین و وحشی ترین و نامردترین ایرانیان پیرو خط خمینی دجال٫ و با چوب و چماق چاقو هموطنان آزادیخواه را مجروح می کرد.

این پدرسوخته تروریست بهمراه گروهی دیگر از یاغیان این انجمن نکبت اسلامی٫ با نامردی و وحشی گری صدها تن از هموطنان خود را چنان از مراجعت به ایران بوحشت انداخت و ترسانید٫ که هر کدام از هموطنان ناچار بکشور های دیگر پناهنده شدند٫ و یا به سازمان ملل پناه بردند.

این بی شرف ها شب ها بمانند گرگ وحشی بخانه های مخالفین خود حمله ور می شدند و با نامردی تمام بجان هموطنان می افتادند. درین درگیری ها یک دانشجوی ۱۹ ساله را بنام شاهرخ بضرب چاقو بقتل رساندند٫ و با پول رشوه از مجازات گریختند.

مدتی بعد ما مبارزین آزادی موفق شدیم که سران این انجمن نکبت اسلامی را توسط پلیس این کشور دستگیر و با پس گردن آنها را ازین کشور اخراج کردیم.

این بی شرف های بی وجدان همینکه به ایران اخراج شدند٫ بجای محاکمه این جنایتکاران٫ جمهوری موقت اسلامی بهترین شغل ها را به آنها اهدا کرد.

این احمد مخملی که سر دسته این گرگ های وحشی بود بسمت رئیس اداره کشتیرانی ایران در ژاپن منصوب شد.
عکس این جانور وحشی را بایگانی کنید تا در روز عدالت بسزای جنایات خود برسد.
این تروریست نامرد اکنون در تهران مشغول ساختن مسجد است و ادعا دارد که بخاطر تقرب الله به هوطنان خودش چاقو زده است.

هموطنان گرامی٫ این آقای احمد مخملی هزار باز از آن خلخالی جنایتکار و آمکش بی وجدان تر است.
این پدرسوخته باعث شد تا هزاران دانشجوی وطن دوست از مراجعت به وطن خودشان صرف نظر کنند٫ و در کشورهای دیگر آواره و سرگردان بمانند.

براستی که ننگ و نفرین بر این جنایتکاران بی وجدان.
نامش و عکسش را بایگانی کنید.
--------------------------------------------------این احمد مخملی بی شرف نامرد خمینی پرست بود.....ما دانشجو بودیم و این پدرسوخته با دارو دسته اش به دانشگاه ها حمله ور می شدند و ما را بزور به انجمن اسلامیشان می بردند و کتک می زدند که مثلا چرا برای سخنرانی امام خمینی نیامده اید؟
خب ۷۰۰۰ دانشجو بودیم و آمده بودیم درس بخوانیم نه سینه زنی کنیم٫ اما این جانوران وحشی حتی کتاب های ما را هم پاره می کردند ......در رستوان ها هم بما حمله ور می شدند که شما چرا درین رستوران که خوک می فروشند غذا می خورید؟ حالا نگاه کنید که ما داشتیم ماهی با برنج می خوردیم٫ و این بی شرف ها بشقاب های برنج ماهی را از روی میز پرت می کردند.....این اوزگل ها حتی فرق خوک با ماهی را تشخیص نمی دادند.....حمله ور می شدند و با موتور سیکلت فرار می کردند...
این احمد مخملی پدر سوخته پدر بزرگ تمام پاسداران بود. اصلا سپاه پاسداران را این آقا به خمینی دجال پیشنهاد کرده بود.
سفارت ایران شاهنشاهی را هم بزور تسخیر کردند و سفیر و کنسول آن زمان و همه کارمندان آن سفارت را شدیدا کتک زدند و زخمی کردند. حتی پول های سفارت را بین خودشان تقسیم کردند و موتور و اسلحه خریدند..
بوجدان پاک هر انسانی سوگند که اینها که نوشتم همه حقیقت محض است٫ و ابدا زیاده روی هم نکرده ام.
اگر کژ نوشتم کژی آن ِ من
اگر یاوه گفتم سزاوار من
بنام خداوند جان و خرد
که این اهرمن را ز ایران برد

Post a comment on this page

We invite you to share your experiences with the Iranian Embassy — obtaining visas and other services, locating the building, and so on. Your comments may be seen by the public, so please do not include private information.

Your name
Headline
Your message
Max 2000 characters
 

This web site is not operated by the Embassy and your comments and questions will not necessarily be seen by its staff. Please note that this is not a forum for broad debate about the foreign policy of Iran, and such topics will be deleted.