Iranian embassies in nearby countries

» Indonesia

» Malaysia

» Thailand

» Vietnam

Iranian embassies worldwide

Other embassies and consulates in Manila

Iranian flag Embassy of Iran in Manila

Address2224 Parasio St.
Corner Pasay Road
Dasmarinas Village
Makati City, Metro Manila
Philippines
PostalPO Box 1629
Phonelocal: (02) 888.4757
international: +63.2.888.4757
Visas & Consularlocal: (02) 892.7183
international: +63.2.892.7183
Faxlocal: (02) 888.4777
international: +63.2.888.4777

Comments on this Embassy

Showing comments 1–10 of 483, newest first.
1 2 3 ... 47 48 49 > >>
MARSHALL SHOKOUHIU
Fri, 2 Oct 2015 15:18 EDT
رژیم ایران:
رژیمی که کارش خر تو خر بی
مدامش مردمون خونین جگر بی

بباید کندنش از بیخ و از بن
اگر بارش همه لعل و گهر بی
MARSHALL SHOKOUHIU
Tue, 29 Sep 2015 16:32 EDT
آخور و طویله آمریکا
هموطنانی که سرشان در آخور آمریکاست٫ و علف سبز هم در طویله آمریکا مصرف می کنند٫ بدانند که طویله دار یا دالان دار همان رفیق و شریک آخوندان است٫ و اینقدر پز طویله را ندهید پدربیامرزان که آمریکا دشمن آخوندان است.....نه بابا هر دو دشمن منافع مردم ایران هستنند٫ یعنی شما علف خوران این مطلب را نمی دانید؟ ای داد بیداد...

شما علف خوران از دو آخور تغذیه می کنید اما نمی دانید . خب آمریکا و آخوندان آخور مشترک دارند نه !! < با پوزش از فرزانگان >
MARSHALL SHOKOUHIU
Sat, 26 Sep 2015 20:39 EDT
بیوگرافی حقیقی عل بچه ابوطالب٬ شناخت علی٬ طبق گفته و ترجمه تاریخ:
علی بچه ابوطالب٫ یعنی فرزند ابوطالب٬ یک نفر بیکار و سربار جامعه آن زمان بود که نزد پبغمبر اسلام گذارده شد تا دستیار پیغمبر باشد.

علی از کودکی بد خلق و عبوس و بد خلاق بود٫ و بسیار هم خشن بود و بی رحم. < نموه اش نیز استان سر بریدن بیش از۷۰۰ نفر است در بازار مدینه.

علی بسیارهم پر توقع بود٫ بمانند بعضی از مردمانی که هنگامیکه به آنها کمک و رحم می کنید٬ فوری می خواهند که صاحب کار بشوند٫ و مدیر عامل بشوند...

این علی بچه ابوطالب بسیار هم حسود می بود٫ و بسیار بسیار هم خسیس و تنگ دست. < بقول خودمان خیلی گنس بود> . نونه کنس بودنش این است که برای چند درهم پول در دست برادر خودش عقیل سرب داغ گذاشت.

حالا بنده نمی دانم که آیا استاد شهریار نزد علی نشسته بوده٫ و شاهد بوده٫ که علی نگین پادشاهی را به گدا داد؟ و یا اینکه استاد شهریار خودشان در صف گدایان بوده؟ که فرموده: < برو ای گدای مسکین در خانه علی زد....که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را؟

در مورد رحم و مدارا٫ و انسان دوستی علی٫ و بخشش گناه دیگران٫ از طرف علی نیز هم استاد شهریار بدون مدرک مستند شعر گفته: < بجز از علی که گوید به پسر که قاتل من...چو اسیر توست امروز به اسیر کن مدارا........ای بابا این علی که تمام کارش کشتن اسیران بیچاره بود که جناب شهریار٫ آنهم طبق سند محکم تاریخی......

در مورد قیافه و شکل و شمایل علی هم نقاشان ماهر آن زمان٫ مثل امروزه ٫ مثل دوربین عکاسی عکس مردم را می کشیدند.....عکسی از علی کشیده اند که در عکس می بینید.
< علی مردی بود کوتوله موتوله و ۶ در ۴ > با سرس طاس. و شکمی جلو افتاده٫ < شکمبه> یعنی شکم گنده......و سیه چهره......و چشمانی مخوف. این بود ترکیبات علی.

خب در عربستان که قیافه بسیار سفید و براق که نبوده که. همین الان هم نیست. مگر زن عربی با نسلی و نژادی دیگر ازدواج کند.

و بالا تر از همه اینکه علی هیچگونه علم و دانش و دراست که نداشته که بتواند کتابی بنام نهج علوفه٫ ببخشید نهج البلاغه بنویسد که/.....

هیچگونه مدرک معتبری در تاریخ اسلام نیست که ثابت کند که این را علی نوشته. بنظر میرسد که نهج الباغه گفتار و نوشتار دیگران است٫ و فقط چند جمله کوتاه از علی است. مثل کشتن. مثل افتخار به شمشیر دراز. مثل ریختن خون عمو ها و دائی های خود که گفته.

علی هم مثل این علی خامه ای و خمینی بوده و بمراتب بد تر و قدرت طلب تر.
پس در نتیجه نمی توان علی را یک شخصیت دینی و انسانی نام برد.

و بنده درین نوشته هیچگونه قصد توهین ندارم٫ و حقیقت تاریخی اسلام را گفته ام.
هر کس به رگ مبارکش برخورد٫ برود و تاریخ اسلام را بخواند بزبان عربی که خود تاریخنویسان عرب نوشته اند٫ و نه تاریخی که شیعیان رافضی نوشته اند.
درود بر شما.

نترسم ازین دشمن ِ نابکار
که بازیگرم اندرین کارزار
MARSHALL SHOKOUHIU
Fri, 25 Sep 2015 05:46 EDT
iran embassy is liar / they are lying.
Iranian so called diplomats reporting to Their government that Philippines has no good university, and the level of Philippines education is so low and below standard,,,,in fact the stuffs at this embassy are not so educated themselves,,,,,mostly from revolutionary guards with fake credentials,,,,,they can not even speak English, and mostly involved in terrorist activity and promoting terrorism by the order of their supreme leader ayatollah KHAMENEI,,,,,,IT WAS ESTABLISHED WITHOUT A SHRED OF DOUBT THAT IRANIAN GOVERNMET SPONSORING TERRORISM,,,,,
MARSHALL SHOKOUHIU
Thu, 24 Sep 2015 06:30 EDT
یک خجالتی که بر ماست. بر ما ساکنان مانیلا
در تمام کشور های جهان ایرانیان بر علیه جمهوری نکبت اسلامی تظاهرات کرده اند٫ بجز ایرانیان مقیم فیلپین. چرا؟
بخاطر دوعلت بزرگ. علت نخستین اینستکه اکثر دانشجویان ایرانی که به فیلیپین آمده اند ز همان نسل جوانان ترسو و سوسول موسول هستند. و گرچه از آزادی سخن می ویند و لاف می زنند٫ اما هیچ بخاری ندارند٫ و فقط بخاطر یک مدرک بی ارزش تسلیم سفارت و جمهوری اسلامی شده اند.
علت دوم تظاهرات نکردن اینستکه: اکثر دانشجویان یا بچه آخوند هستند٫ یا بچه پاسدار و بسیجی ٬و معتقد به اسلام و علی خامنه ای پفیوز٫ و از همان ققشر عقب افتاده اجتماع ایران هستند.

و در نتیجه بعد از سقوط این رژیم جمهوری اسلامی ایران٫ این داننشویان فیلیپین نبباید زیاد انتظار داشته بااشند که در حکومت آینه سهمی ببرند. نا گفته نماند که اسامی تمام ایرانیان از سال ۱۹۸۰ تا همین امروز نزد بنده می باشند٫ و نسخه ای نیز ازین اسامی را به دسته ها و گروه های مبازر و گویندگان رادیو تلویزیون های مخلف رژیم نیز فرستاده م.

تمم مبارزین ایرانی در سراسر جهان می دانند که ایرانیان مقیم فیلیپین هیچگونه اعتراضی به جنایات رژیم نکرده اند٫ و در نتیجه جزٔء طرفداران استبداد هستند٫ و به ظالمین جمهوری اسلامی وابسه اند.....

فقط بدنه هستم که درین مبارزه برخاسته ام٫ و درین کشور.... و آنهم بیش از سی سال٫ و بیشتر مبارزین سراسر جهان نیز کم بیش بنده را می شناسند.

اینستکه جای خجالت و شرمندگی است برای ایرانیان مقیم فیلیپن. خب فایده این دکترا چیست که می خواهید بگیرید؟ انسان با پوزش عرض کنم که دکتر باشد اما جاکش باشد خب به چه درد می خورد؟ مدرک بگیرید باخفت و خواری و تعظیم به این افراد تروریست سفارت بخاطر تأئید یک ورقه بنام مدرک؟ تف به این درک که فردا حتی صد نفر از شما هم دارای شغلی خواهد بود در ایران.
انسان دکتر دندان کش باشد ٫ اما جاکش و جا انداز و پا اناز سفارت باشد چه ارزشی دارد. چاپلوس و مداح چند تروریست نامرد و پدر سوخته چه ارزشی دارد؟
تازه آنهم مدرک فیلیپین که ارزش چندانی هم ندارد.....

و درود بر مبارزان آزادی که نه تنها ارزشی برای یک مدرک بی بها قائل نیستند بلکه جان خودشان را هم در راه آزادی و سربلندی ایران از دست می دهند.

مردمان فرزانه و با غیرت جهان بخاطر دیگران حتی جان خودشان را هم از دست می دهند٫ و آنوقت شما ها حاضر نیستند که حتی برای کشور و مردم خوتان بپاخیزید؟ حتی یک انتقاد؟ حتی یک تظاهرات؟

خیلی باید انسان بی غیرت و پوست کلفت هرزه و پتیاره باشد که حتی صدایش در نیاید...
خیلی بی شرفی و رذالت و پستی می خواهد که یک ایرانی در مقابل ظلم سکوت کند.

بخاطر همین است که نام ایرانیان مقیم فیلیپین بسیار بسیار بد و فرومایه معرفی شده. و سپاس خداوند را که بنده ازین بسیار رو سفید هستم. آنهم در میان صد ها هزار نفر که مرا در اینترنت می شاسد.

قصد پز دادن را اصلا ندارم و ادعائی هم ندارم٫ اما مرا فردوسی قرن بیستم لقب داده اند٫ و شاعر ونویسند نام برده اند٫ گرچه درین کشور گفتار آمده ام. اقلا نام بنده با شما قاطی نخواهد شد...

خب خود بنده هم اول مسلمان بودم. خود بنده هم درین بخش نکبت فرهنگی سفارت می آمدم فقط ۲۰ روز / و حتی یکبار سینه زدم برای امام حسین٫ اما از تهه دل مسلمان نبودم. و رفتم و تاریخ تمدن اسلا را خوادم و سوراخ های مشک اسلام را دیدم و این دین تروریست را رها کردم...

جنایت را در اسلام دیدم. سیرت رسول را دیدم و بیش از یک ملیون صفحه از تاریخ تمدن اسلام را بدقت خواندم و آنهم به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی٫ و خشونت و نامردی و دزدی را در اسلا دیدم٫ و فهمیدم که آخوند هیچ نجاستی در اسلام نیست٫ و این خود اسلام است که خراب است و پدرسخته....
من به دین کسی کاری ندارم٫ بلکه این دین است که با من کار دارد. دین گریبان ما را گرفته و مثل خر بما شلاق می زند. پس خود دین اسلام است که آخوند را بدین صورت تربیت کرده٫ و بجای حمله به رد پای ارژدها باید با خود اژدها جنگید. یعنی اسلام. اول باید با خود اسلام جنگید و سپس نابودی آخوند در ایران......
MARSHALL SHOKOUHIU
Thu, 24 Sep 2015 05:02 EDT
شما هموطنان گرامی جوان بخوبی نمی دانید پدرسوختگی جمهوری اسلامی را ! آنگونه که بنده می دانم...
شما هموطنان گرامی جوان بخوبی نمی دانید پدرسوختگی جمهوری اسلامی را !
آنگونه که بنده می دانم...

بنده ۳۷ سالست که درین کشور زندگی می کنم٫ و خودم ا تبعید کرده ام. شما ها اکثرا هنوز متولد نشده بودید که بنده از ایران خارج شدم آنهم یکسال قبل از این انقلاب ننگین ملایان و مجاهدین نکبت تروریست. خب مجاهدین نکبت و ملایان نکبت قم همه با هم بودند در اوایل انقلاب نه !.... یعنی بنده در سال < ۱۹۷۸> بعنوان دانشجو وارد این کشور شدم.

تو مو می بینی و من پیچش مو....تو ابرو می بینی و من اشارت های ابرو.
خب تجربه بالا تر از علم است...خود همین عرب های نکبت هم مثلی دارند که می گوید:< التجربه فوق العلم >

پس هنگامی که این حکومت دزد و پدر سوخته را می کوبم٫ خب می دانم که اوضاع و احوال چیست؟ می دانم درین سفارتخانه نکبت جمهوری اسلامی چه می گذرد.....این پدر سوخته ها تمامشان افراد سپاه پاسداران هستند ٫ و لباس شخصی های تروریست و آدمکش هم از همین قماش هستند خب منتها کت و شلوار پوشیده اند.....

شما هموطنان جوان گرامی بدانید که بنیان سپاه پاسداران مبنی بر ترور و جنایت بنا شده٫ و خشونت کامل بر نشستن در قدرت. این سفیر و کنسول ها هرکدامشان به نحوی جنایتی و عمل تروریستی انجام داده اند تا بدین پست ها منصوب شده اند. شما به قیافه و عبادت کذائی آنها توجه نکنید که مثلا این سفیر یا آن کنسول مرد فرزانه و مهران و بشر دوستی است...بخداوند بزرگ سوگند ٫ و به وجدان پاک هر انسان پاکی سوگند که اینطور نیست.

یک مشت قاتل و دزد و بی وجدان وهرزه وکثیف در وزارت امور خارجه سنگر گرفته اند٫ در سفارتخانه بار گمارده می شوند٫ و همه هم بیسواد. سواد آن نیست که خواندن نوشتن بدانیم٫ بلکه سواد و روشنفکری و فرزانگی چیز دیگری است...

در کتابی که نوشته ام و برای چاپ آن بدلایل شخصی امروز و فردا می کنم ٫ بیاری اهورای ایران زمین بزودی منتشر می کنم٫ و مجانا نیز به هموطنان گرامی تقدیم می کنم...بنده مثل این آخوندان پدر سوخته نیستم که از نوشته هایم پول بسازم...و اصلا ارزشی به پول و منافع شخصی خود قائل نیستم بجدان سوگند.....بفکر مردمان پریشان ایران هستم٫ و سابقه بنده و نظرم و کمنت هایم٫ و نوشتارم در یس بوک در مقابل چشمان شماست.

نتیجه اینکه به این سفارتخانه ابدا اعتماد نکنید .....ا پوزش فراوان برایشان جاسوسی نکند. یرا برادران هموطن خود را بخطر می اندازید. اینها تمامشان بدنبال اطلاعات هستند و مزدورانی هم دارند که در دانشگاه ها جاسوسی می کنند.

درود فراوان بر شما هموطنان عاشق آزادی...
و مرگ بر اصل ولایت فقیه و جمهوری نکبت اسلامی
MARSHALL SHOKOUHIU
Thu, 24 Sep 2015 04:19 EDT
IRANIAN GOVERNMENT AND TERRORISM
سفارت جمهوری ملایان
مانیلا - فیلیپین

نقشه های تروریستی شما شناسائی شده اند٫ و کادر تروریستی این سفارت نیز بخوبی شناسائی شده اند. در مورد این مطلب نیز بنده به سهم خودم و بعنوان یک شاهد معتبر درین کشور٫ مقامات مسئول این کشور را هشدار بسیار داده ام٫ و در یک نامه ممشترک به تمام قوات مسلح و پلیس این کشور نیز مدارکی عرضه داشته ام٫ مبنی بر امنیت ملی این کشور٫ و خطر اشاعه اعمال تروریستی از طرف این سفارت به جنوب این کشور.

مدارک و عکس ها و اسامی افراد بسیار مشکوک شما را نیز ضمیمه نموده ام.
یک نسخه ازین گزارش فرساده شد:

دانشگاه های این کشور
وزارت امور خارجه این کشور
حقوق بشر.
رادیو تلویزیون های این کشور و مدیر روزنامه
فرودگاه بین المللی این کشور
شهرداری های ناحیه مانیلا
و به قصر راست جمهوری این کشور.

مارشال شکوهی مبارزه گر آزادی و دمکراسی و متدین به حقوق بشر.


IRANIAN GOVERNMENT AND TERRORISM

THIS URGENT REPORT IS DEDICATED TO THE ENTIRE LAW ENFORCEMENT AGENCIES IN THE PHILIPPINES FOR THE SAKE OF NATIONAL SECURITY, AND PEACE AND ORDER:
TERRORISM STRUCTURE IN SUPREME LEADER'S HEADQUARTER
MARSHALL SHOKOUHIU
Thu, 24 Sep 2015 04:17 EDT
you asked me who is Ali /منظور علی امام شیعیان است که نام بردم
منظور علی امام شیعیان است که نام بردم نام علی را بچه ابوطالب نام می برم٫ بله درست است زیرا با خواندن عقیده تروریستی ایشان٬ و کشتار انسان ها توسط ایشان بنده ایشان را امام و رهبر انسانیت نمی دانم. شما خوبست که اول تاریخ و تمدن اسلام را بخوانید. همین علی بود که یک سازمان تروریستی و یک حکومت تروریستی را در جهان ابداع کرد و نام آنرا ولایت فقیه گذاشت. و امروز حاصل کار و نقشه علی را در جمهوری نکبت اسلامی می بینیم..

پس بنده ایشان را امام نمی دانم. و نوشتن بچه ابوطالب هم توهین نیست. مگر بچه پدرش نیست؟
هر بلائی بسر مردم ایران آمد از ایدولوژی همین علی است..
MARSHALL SHOKOUHIU
Tue, 22 Sep 2015 11:27 EDT
تمام جهان امروز ثابت کرده اند که جمهوری اسلامی یک حکومت کاملا تروریستی است
هموطنان گرامی٫ همکشوران گرامی٫ مبارزین گرامی٫

تمام جهان امروز ثابت کرده اند که جمهوری اسلامی یک حکومت کاملا تروریستی است. یک حکومت کشتار گر٫ یک حکومت سرکوبگر٫ و یک رژیم کاملا غیر انسانی است.

سازمان تروریستی حزب الله ٫ با تمام سازمان های تروریستی جهان یک قرار داد همکاری مخفیانه را سال ها پیش امضا کرده است توسط نکبت الله خمینی. و هنوز هم تا همین امروز روی آن موفقت نامه با هم کار می کنند و در تماس هستند.

این موضوع را سازمان های اطلاعاتی جهان کشف کرده اند٫ و اکنون همراه قرار داد اتمی همین موضوع را بمیان کشیده اند ...محکومیت نخستین و اصلی رژیم ایران متهم بودن به اعمال تروریستی است٫ زیرا حکومت ایران بانی و مسبب تروریستی است و بر مبنا و چهار چوب اعمال تروریسی بنا شده٫ و سازمان یافته....
ننگ بر تروریست های بی وجدان.....
MARSHALL SHOKOUHIU
Tue, 22 Sep 2015 11:26 EDT
IRAN IS A TERRORIST SATE,,
Iran and state-sponsored terrorism
------------------------------------

From Wikipedia, the free encyclopedia
Terrorism
Definitions
History Incidents
By ideology[show]
Structure[show]
Methods Tactics
[show]
Terrorist groups[show]
Adherents[show]
Fighting terrorism[show]
v t e
Since the declaration of the Islamic Republic of Iran in 1979, the government of Iran has been accused by members of the international community of funding, providing equipment, weapons, training and giving sanctuary to terrorists.[1]

The United States State Department describes Iran as an “active state sponsor of terrorism.”[2] US Secretary of State Condoleezza Rice elaborated stating, "Iran has been the country that has been in many ways a kind of central banker for terrorism in important regions like Lebanon through Hezbollah in the Middle East, in the Palestinian Territories, and we have deep concerns about what Iran is doing in the south of Iraq."[1]

Post a comment on this page

We invite you to share your experiences with the Iranian Embassy — obtaining visas and other services, locating the building, and so on. Your comments may be seen by the public, so please do not include private information.

Your name
Headline
Your message
Max 2000 characters
 

This web site is not operated by the Embassy and your comments and questions will not necessarily be seen by its staff. Please note that this is not a forum for broad debate about the foreign policy of Iran, and such topics will be deleted.