Ecuadorian embassies in nearby countries

» Japan

» South Korea

Ecuadorian embassies worldwide

Ecuadorian flag Ecuadorian representation in China

Beijing — Ecuadorian Embassy

Address2-62 San Li Tun Office Building
Beijing 100600
Phonelocal: (010) 6532.3849
international: +86.10.6532.3849

Guangzhou — Ecuadorian Consulate-General

Address10 Huaxia Lu, Office 908, R&F Building
Zhujiang New City
Guangzhou 510623
Phonelocal: (020) 3892.7650
international: +86.20.3892.7650

Shanghai — Ecuadorian Consulate-General

Address317 Xianxia Lu, Tower B, Level 17, Office 1701
Shanghai 200051
Phonelocal: (021) 6235.0532
international: +86.21.6235.0532