Iranian embassies in nearby countries

» Indonesia

» Malaysia

» Thailand

» Vietnam

Iranian embassies worldwide

Other embassies and consulates in Manila

Iranian flag Embassy of Iran in Manila

Address2224 Parasio St.
Corner Pasay Road
Dasmarinas Village
Makati City, Metro Manila
Philippines
PostalPO Box 1629
Phonelocal: (02) 888.4757
international: +63.2.888.4757
Visas & Consularlocal: (02) 892.7183
international: +63.2.892.7183
Faxlocal: (02) 888.4777
international: +63.2.888.4777

Comments on this Embassy

Showing comments 1–10 of 429, newest first.
1 2 3 ... 41 42 43 > >>
marshall shokouhi
Sun, 20 Apr 2014 17:10 EDT
یک بی انصافی و نا جوانمردی از بعضی از مسلمانان:
یک بی انصافی و نا جوانمردی
از بعضی از مسلمانان:

بسبک فردوسی می سرایم:
----------------------

سگی را بدیدم که در مانده بود
ز یک مادر خسته ای رانده بود

دو صد مردم رهگذر در گرش
ندیدم یکی را که گیرد برش

برش داشتم از بر ِ خویشتن
مبادا بمیرد هلد زیستن

چو برداشتم یاوه گفتند به من
سخن های کژ آمد از هر دهن:

که برداشته است این سگ ِ نا بپاک
ز بهر سگان می کند جامه چاک

< برو هان برو دست خویشتن بشوی >
< فرست این سگ نا بپاک را بگور >

بفریاد گفتم: شما مردمان ِ پلید
ز سگ های گیتی همه بد ترید

میان دو صد مردم ِ نا بکار
همین سگ بمانده ست برم یادگار...........

درود بر سگ.....
marshall shokouhi
Fri, 18 Apr 2014 08:59 EDT
امام داخل چاه
امامی کز داخل چاهی در آید
میخام صد سال سیاه هم که نیاید

بماند در همان چاه تا قیامت
گه بوی گند از فاضلابی نیاید

از بابا مارشال بالای چاه
marshall shokouhi// https://www.facebook.com/marsh
Sat, 22 Mar 2014 12:25 EDT
challenge
i hereby challenge more than 200, million Iranian speaking language persons, that: " NONE BORN TO CHALLENGE ME IN EPIC POEM, IN PERSIAN LITERATURE AND POEM WRITINGS,,,I SAY THIS BECAUSE I LOVE TO CHALLENGE,,,,,,TO COMPEL IRANIANS TO LEAVE ARABIC WRITINGS, FOR THE BETTERMENT OF OUR CULTURE AND OUR LANGUAGE,,,,TODAY IS CULTURAL FIGHT,,,,,,WE NEED A CULTURAL REVOLUTION TO TOPPLE THE REGIME OF EXTREMISTS AND TERRORISTS IN IRAN,,
marshall shokouhi// https://www.facebook.com/marsh
Sat, 22 Mar 2014 12:25 EDT
مشتی کوبنده بدهان آخوند٫ و ریش و عمامه نکبت ایشان
مشتی کوبنده بدهان آخوند٫ و ریش و عمامه نکبت ایشان٫ و بفرهنگ ایشان:
----------------------------------------

یک آخوند پدر سوخته تازی٫
و تخم و ترکه تازی٫ بفردوسی و شاهنامه توهین کردند٫ و بنده هم در دفاع٫ به قرآن نکبت شان توهینات کلاسیک نثار می فرمایم.....با زبانی که بگوید آمین...

بله آخوند نکبت٫ من امارشال شکوهی ٫ همین روز خود خود خود افردوسی طوسیم....نه تنها بلکه فردوسی را هم ند قدم بجلو تر می برم....

نخستین آنکه٫ این قرآن نکبت شماست که کتابی است سراسر تخیلی و کمدی......و پر است از یاوه و بیهوده.....سرشار از سخن های بی مغز و بی استخوان٫ و بی پشت مازه و بی دنده....پر است از توهین به ذات انسان...

همکشوران گرامی٫ این امیران نکبت اسلامی همیشه می کوشند که نابغه های ایرانی را خوار جلوه دهند....بنده ابدا خودم را نابغه نمی دانم٫ اما در دفاع از شاهنامه و زبان فارسی باید این کرگدن ها را گوشمالی دهم.....و از شاعران گرامی ایرانی تبار می خواهم که در فاع از شاهنامه و زبان قارسی و فرهنگ پارسی بکوشند٫ و سروده کاملا پارسی بسرایند بدون بکار بردن لغات عربی....
---------------
شما ارجمندان این آب و خاک
کآز مادران خورده اید شیر ِ پاک

< البته اگر شیر قوطی هم خورده اید اشکالی ندارد ها >
نگهبان شمائید درین سر زمین
بفرهنگ این کشور ِ نازنین

اگر زنده ایم ما بفرهنگ ِ ماست
بمانند تازی نئیم خوار و کاست

امید ِ همین کشور ِ پاستان
شمائید اینک درین داستان

بپارسی شکر قند این سر زمین
سروده سرائیم در ایران چنین

بکوبیم این تازیان ِ پلید
بفرهنگ ایشان میارید امید

سروده سرائیم براه ِ درست
افرهنگ تازی کنیم خوار و سست

خداوند یزدان گواه ِ شماست
که این شه نمه یادگار ِ شماست

من امروز افردوسی طوسی ام
خداوند ِ اسروده ی پارسی ام

شود زنده ار مرد ِ ایران ِ طوس
برخساره ام می زند هر چه بوس

پریشان کنم کیش ِ این تازیان
ببالا برم نامه و نام ِ ایرانیان

بفرهنگ ِ این کشر نازنین
من امروز افردوسیم در زمین

اگر بهر فرهنگ بیارد گمان
زمین را بدوزم بر ِ آسمان......

فهمیدی آخوند نکبت؟
پرواز خر تخیل نیست؟ یاوه نیست؟ کمدی نیست؟
marshall shokouhi// https://www.facebook.com/marsh
Thu, 20 Mar 2014 12:09 EDT
IRAN TO DAY AND YESTERDAY
IRAN TODAY, YESTERDAY?

IRAN WAS AN EMPIRE FOR 1000,S OF YEARS. PEOPLE LIVING PEACEFULLY AND CIVILIZED. THEN A TYPHOON CAME NAME ISLAM, AND WILD ISLAMIC SOLDERS INVADED OUR NATION, KILLED, RAPED, STEAL, AND FORCED PEOPLE INTO ISLAM.

TODAY PERHAPS %90 OF IRANIAN HATE ISLAM, ESPECIALLY UNDER EXTREMIST AYATOLLAHS,,,,,,DAILY EXECUTIONS, LOOTING OUR ASSETS, IMPRISONING OUR CITIZENS, EVEN BEATING THEM JUST LIKE ANIMAL,,

IF YOU WANT TO KNOW THIS REGIME, PLEASE RESEARCH AT YOU TUBE. COME, AND YOU WILL SEE THE THE TEAL ATROCITY IN MY HOMELAND,,,,,

I SHOUT ALOUD: " DOWN WITH ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN,,
marshall shokouhi// https://www.facebook.com/marsh
Wed, 19 Mar 2014 20:44 EDT
تاجر و معامله گری که نوکر و برده رژیم نکبت ایران باشد٫ از سگ های ماده هم کثیف تر
تاجر و معامله گری که نوکر و برده رژیم نکبت ایران باشد٫ از سگ های ماده هم کثیف تر است...نانی که یک توله سگ می خورد ٫ هزار بار شرف دارد به نانی که اینها می خورند....نانی که یک زن بد بخت فاحشه می خورد از مجبوری صد شرف دارد به نان مزدوری.....

کاسبکاران وابسته به رژیم جز فاحشه تجاری هیچ قشری نیستند...

سه ره پیدا٫
نوشته بر سر هر یک........

نخستین راه راحت و شادی٫
به ننگ آغشته اما ره بسوی شهر و باغ و آبادی....

کفتاران اقتصادی خب همین ها هستند....
marshall shokouhi// https://www.facebook.com/marsh
Mon, 17 Mar 2014 16:25 EDT
religion divides humanity,/ این دین و مذهب لامصب است که مردمان را جدا کرده است...
این دین و مذهب لامصب است که مردمان را جدا کرده است...
دشمن همدگر کرده است.....
رقیب سر سخت همدگر کرده است....

این دین لامصب یک ملت متحد و هم پیمان را تکه تکه کرده و می کند.
دلیل می خواهید؟

مسلمان ضد مسیحی و یهودی٫ و بهائی...آنها هم از ریشه دشمن مسلمان...هر چند در سطح بلاف می زنند که برادرند٫ اما در زیر زمین دشمن خونی همدگرند.
دین مذاهب هر دام یک خدا دارند٬ و هر کدام ضد خدای دیگر...مراسمی دارند ضد مراسم دیگر....عید و جشن دارند ضد اعیاد و مراسم دیگر.....و هر کدام هم شهر مقدسی دارند جداگانه٫ گوئی که در خاکی که زندگی می کنند این خاک مقدس نیست.
مسیحی واتیکان را می پرستد٬ و یهودی بیت المقدس٫ و مسلمان مکه و مدینه........و همه هم لاف ایرانی بودن هم می زنند.......ای داد بیداد..

کسی که مسلمان است وفا داریش به عربان است و خاک عرب....کسیکه مسیحی است وفاداریش به واتیکان است و تابع دستورات واتیکان...و یهودی هم خب قدر مسلم منتظر است تا به سر زمین موعودش کوچ کند....بهائی هم خب یک شهر رؤیائی دارد که برایش مقدس است و یک رهبری که تابع اوست...

زرتشتی هم که کیش اصلی ایرانیان است٫ فقط در ایران درجا می زند....البته خطری در زرتشتیت هنوز ندیده ام...

پس بنابر این با همین دلایل بنده تمام ادیان را رد می کنم٫ و فقط نام ایرانی می پذیرم بس.

به ایران که ایران خدای منست.....و بگور باای هر چه دین...
-------۰۰۰۰
نا گفته نماند که کیش زرتشتی ابدا دین و مذهب نیست...بلکه یک راه درست زندگی است....< تبلیغ مبلیغ هم اصلا نمی کنم دوستان >...چونکه گفتم دین را کنار بگذاریم و همه ایرانی بمانیم با فرهنگ خودمان..
اصلا صاحبان ایران زرتشتیان هستند...
اما زرتشتی با ادیان سه چهارگانه فرق می کند و جدائی طلب هم نیست...خاک دیگری را نمی پرستد...و پرچم دیگری را هم نمی شناسد......

درود بر شما...
اگر فحش و ناسزا و گلوله ای هست بی زحمت پرتاب کنید بر من.....
Share
marshall shokouhi// https://www.facebook.com/marsh
Tue, 11 Mar 2014 14:35 EDT
خشمگینم من ز نامردی های این دشمن
خشمگینم من ز نامردی های این دشمن
--------------------------------------

بهشت را داده اند یکجا به نامردان دوزخ اندرین دشتی که ما داریم //...همانجائی که جا داریم// همانجائی که ما نام و نشان و داریم// همانجائی که زرتشت و کوروش و یک آریا داریم//......و یک یزدان بنام هوریا داریم//....

چه نامرد و بی وجدان٫ سرنوشتی را که ما داریم؟ //.....
اما نه // گنه از سرنوشت ما نیست کآین گونه شکوه ها داریم//....
گنه از ماست کآین گونه مردان بی خرد را در سرا داریم..............
mashall marshall shokouhi
Sun, 9 Mar 2014 06:37 EDT
یکی ازین جاسوسان سفارت حزبکی بنام غلامرضا سپاسی٬
یکی ازین جاسوسان سفارت حزبکی بنام غلامرضا سپاسی٬ و پسرش رامین در مانیلا بمن نوشته اند که: ؛ مارشال تو خارو مادرت و زنت هم فلان فلان است...و خودت هم دزد و قاچاقچی و بچه هات هم جنایتکار. و هزار فحش و وصله و ورچسب....هاهاهاهاهاها خنده ام گفته تو نمیری....حالا چی؟ چونکه نوشتم یهودی ها ترویست نیستند .همین...

اگه دوست دارید اینارو عصبانی کنید بگید یهودی ها آدم های خوبی هستند. اینو که بگید انگار سوار یک مناره در اگزوز رهبرشان فرو کرده اید.......خب این تنفر از اسرائیل و یهود از خود محمد پیغمبرشان به آنها ارث رسیده.....
mashall marshall shokouhi
Fri, 7 Mar 2014 22:36 EST
من در تلسکوپ خود آینده وحشتناکی را برای آخوندان می بینم
من در تلسکوپ خود آینده وحشتناکی را برای آخوندان می بینم ......
آینده ای چنان سیاه و کشنده که مپرس....چند ملیون طناب دار هم می بینم در جو زمین....

خورشید را هم می بینم که سیاه شده از تاریکی اسلام.....
تلسکوپ من آینده را می بیند......

آید آنروز که من می بینم....


https://www.facebook.com/groups/479848495471371/481600075296213/?notif_t=group_activity

Post a comment on this page

We invite you to share your experiences with the Iranian Embassy — obtaining visas and other services, locating the building, and so on. Your comments may be seen by the public, so please do not include private information.

Your name
Headline
Your message
Max 2000 characters
 

This web site is not operated by the Embassy and your comments and questions will not necessarily be seen by its staff. Please note that this is not a forum for broad debate about the foreign policy of Iran, and such topics will be deleted.